Tandheelkunde Generatietijd

Biologie samenvatting hoofdstuk bronnen leren: Par 1: Bron 3, Bron 4, Par 2: Bron 6, Bron 8, Par 3: Bron 1, Bron 2, Bron Par 4Biologie samenvatting hoofdstuk bronnen leren: Par 1: Bron 3, Bron 4, Par 2: Bron 6, Bron 8, Par 3: Bron 1, Bron 2, Bron Par 4
Par : Bron 3, Bron 4, Par 2: Bron 6, Bron 8, Par 3: Bron 1, Bron 2, Bron Par 4: Bron BronParagraaf 1: Gezond eten. Generatietijd
55.88 Kb. 1
lezen
Rekenen aan bacteriële groeiRekenen aan bacteriële groei
C-bron op te nemen en te kataboliseren. Zelf heb ik dit bestudeerd bij plantencelkweken: ik zag toen hoe deze cellen sacharose buiten de cel splitsten in glucose en fructose; vervolgens namen ze eerst alle glucose op en toen die op was. Generatietijd
15.83 Kb. 1
lezen
Rekenen aan bacteriële groeiRekenen aan bacteriële groei
Je mag er bij rekenopgaven altijd van uitgaan dat er sprake is van logaritmische groei, dus van bacteriën in de logfase – tenzij anders vermeld in de opgave!. Generatietijd
11.84 Kb. 1
lezen
De erwten van MendelDe erwten van Mendel
Dit project is opgezet om de betrokkenheid bij het begrip biologische diversiteit te stimuleren. Generatietijd
65.07 Kb. 1
lezen
Soort: groep organismen die onderling kunnen kruisen (dat ook in de natuur doen) en daarbij vruchtbare nakomelingen krijgenSoort: groep organismen die onderling kunnen kruisen (dat ook in de natuur doen) en daarbij vruchtbare nakomelingen krijgen
Generatietijd
7.1 Kb. 1
lezen
Eindexamen biologie havo 2003 – II en bijlageEindexamen biologie havo 2003 – II en bijlage
Voor dit examen zijn maximaal 82 punten te behalen; het examen bestaat uit 46 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden. Generatietijd
314.77 Kb. 1
lezen
Contestants RegistrationContestants Registration
A. I. Wat maakt het van belang om S. cerevisiae als een belangrijk modelorganisme te kiezen? Geef de juiste bewering. Generatietijd
199.09 Kb. 1
lezen
De pastor, allereerst gids en herderDe pastor, allereerst gids en herder
Over de herder verschijnen die teksten ook maar die trekken vaak minder belangstelling omdat veel binnenskamers blijft. En als herders teveel aan de bel gaan hangen en protesteren. Generatietijd
8.02 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina