Tandheelkunde Geneesmiddel

Vertrouwelijke melding van een bijwerking van een geneesmiddelVertrouwelijke melding van een bijwerking van een geneesmiddel
Beschrijf de opgetreden bijwerking zo nauwkeurig mogelijk (vermeld alle klachten). Vermeld onder welke omstandigheden (? ) de bijwerking optrad. Geneesmiddel
157.16 Kb. 1
lezen
Medicijnen en rijvaardigheidMedicijnen en rijvaardigheid
Maar had u dit als werkgever kunnen of zelfs moeten weten? Wat had u gedaan als u wist dat deze medewerker medicijnen slikt met mogelijk effect op de rijvaardigheid? Had u dan maatregelen genomen zodat de werknemer niet voor het werk de weg. Geneesmiddel
38.21 Kb. 1
lezen
Geachte voorzitterGeachte voorzitter
Ook zou er nog steeds sprake zijn van een buitengewoon hoog kostenbeslag. Om deze reden acht ik het niet verantwoord om het geneesmiddel in het basispakket op te nemen. Het eerdere besluit van 23 mei jl om Orkambi niet te vergoeden blijft hiermee. Geneesmiddel
9.98 Kb. 1
lezen
Geneesmiddel in PrEp om een hiv-infectie te voorkomenGeneesmiddel in PrEp om een hiv-infectie te voorkomen
Truvada® (emtricitabine/tenofovir disoproxil) in profylaxe vóór blootstelling (PrEp). Geneesmiddel
8.2 Kb. 1
lezen
Categorie 5 overeenkomstig bijlage XIII van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelenCategorie 5 overeenkomstig bijlage XIII van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen
Xiii de categorieën van medische hulpmiddelen zodat het mogelijk wordt om de controlebevoegdheid te kennen. Geneesmiddel
20.8 Kb. 1
lezen
Omschrijving: Voorschrijven op stofnaam stimulerenOmschrijving: Voorschrijven op stofnaam stimuleren
Uiteraard houdt de apotheker rekening met het feit dat, bij de chronische patiënt, de verandering van geneesmiddel voor verwarring of problemen zou kunnen zorgen. Geneesmiddel
0.51 Mb. 1
lezen
Naam van een geneesmiddelNaam van een geneesmiddel
De naam mag niet samenvallen met een naam van een niet-geneesmiddel behorende tot hetzelfde moederhuis als dit van de vergunninghouder. Een verklaring van de vergunninghouder wordt samen met het voorstel van naam ingediend (zie ). Geneesmiddel
230.12 Kb. 5
lezen
OndergetekendeOndergetekende
Aanvraagformulier voor toestemming afleveren geneesmiddelen zonder handelsvergunning. Geneesmiddel
55.19 Kb. 1
lezen
Goodkoop geneesmiddelGoodkoop geneesmiddel
Het vvvg (Vlaams Verbond voor Gepensioneerden), dé vereniging voor 50-plussers, wandelt in het kader van het jaarthema ‘Oud-Fit’ de taalgrens af. Ze nodigen hiervoor ook alle vrienden van de Vlaamse organisaties uit. Geneesmiddel
9.91 Kb. 1
lezen
Overeenkomst gebruik geneesmiddelen Kindercentrum NijntjeOvereenkomst gebruik geneesmiddelen Kindercentrum Nijntje
Het geneesmiddel wordt toegediend conform het doktersvoorschrift -zie etiket van de verpakking-, dan wel het verzoek van de ouders. Geneesmiddel
92.7 Kb. 1
lezen
Gegevensbank vergunde geneesmiddelen humaan gebruikGegevensbank vergunde geneesmiddelen humaan gebruik
Manier van afleveren van een geneesmiddel door de apotheker, meer bepaald vrije aflevering (= niet aan een geneeskundig voorschrift onderworpen), geneeskundig voorschrift of schriftelijke aanvraag van de patiënt. Geneesmiddel
12.31 Kb. 1
lezen
Overeekomst gebruik geneesmiddelenOvereekomst gebruik geneesmiddelen
Toestemming om zijn/haar kind tijdens het verblijf bij ‘t Kreekeltje het hierna genoemde geneesmiddel toe te dienen bij het hierboven genoemde kind. Geneesmiddel
8.42 Kb. 1
lezen
Aanvraag niet in Nederland geregistreerd geneesmiddelAanvraag niet in Nederland geregistreerd geneesmiddel
Dat zijn/haar patiënt(e) (voorletter(s) patiënt. Geneesmiddel
13.21 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina