Tandheelkunde GGZ verpleegkundig specialist

Retouradres Postbus 20350 2500 ej den Haag De Voorzitter van de Tweede KamerRetouradres Postbus 20350 2500 ej den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer
Correspondentie uitsluitend richten aan het retouradres met vermelding van de datum en het kenmerk van deze brief. GGZ verpleegkundig specialist
53.2 Kb. 1
lezen
Academische top vs-ggz in aanbouwAcademische top vs-ggz in aanbouw
Ggz-verpleegkunde binnen de afdeling Psychiatrie van het vumc zijn op 4 november 2016 een alliantie aangegaan. Deze beoogt de academische ontwikkeling binnen de ggz-verpleegkunde te versterken teneinde de kwaliteit van de ggz-verpleegkundig specialistische zorg. GGZ verpleegkundig specialist
426.31 Kb. 1
lezen
Zorgverzekeraars blokkeren taakherschikking in de ggz en daarmee de verlaging van de zorgkosten!Zorgverzekeraars blokkeren taakherschikking in de ggz en daarmee de verlaging van de zorgkosten!
GGZ verpleegkundig specialist
7.37 Kb. 1
lezen
Compass zoekt Verpleegkundig SpecialistenCompass zoekt Verpleegkundig Specialisten
Compass nauw samen met de psychiater (koppeling) en stuurt het team aan. Hij of zij werkt in sommige situaties als hoofdbehandelaar, maar vaak als behandelaar en medebehandelaar. Vooral intake en medisch psychiatrische zorg. GGZ verpleegkundig specialist
14.71 Kb. 1
lezen
PraktijkleerplanPraktijkleerplan
Voor je ligt mijn praktijkleerplan in het kader van de opleiding manp-ggz 2009-2011. GGZ verpleegkundig specialist
47.31 Kb. 1
lezen
Neven effecten van behandeling; heiligt het doel de middelen? Innova symposium Samenvattingen De lezingen prof dr. G. C. G. Trudy DehueNeven effecten van behandeling; heiligt het doel de middelen? Innova symposium Samenvattingen De lezingen prof dr. G. C. G. Trudy Dehue
Groningen. Ze studeerde af in de psychologie en de filosofie. Trudy promoveerde op een proefschrift over historische veranderingen in de betekenis van het begrip 'wetenschap'. Ze schreef ‘De depressie-epidemie’. GGZ verpleegkundig specialist
2.45 Mb. 6
lezen
Praktijkopdracht behandelverantwoordelijkheidPraktijkopdracht behandelverantwoordelijkheid
In de inleiding worden een aandoening of ziektebeeld, de relevante wetenschappelijke feiten, incidentie/prevalentie en de algemene gevolgen voor het dagelijks leven en functioneren van de patiënt besproken. GGZ verpleegkundig specialist
38 Kb. 1
lezen
Iedereen die zich op enigerlei wijze betrokken voelt bij de psychiatrie is van harte welkomIedereen die zich op enigerlei wijze betrokken voelt bij de psychiatrie is van harte welkom
Ruim 90% van mensen met een depressie gaat gebukt onder slapeloosheid. Ook veel mensen met een angststoornis slapen moeilijk. In de ggz wordt daar nog niet veel mee gedaan. GGZ verpleegkundig specialist
0.52 Mb. 2
lezen
Arbeidsmarktbeleid vwsArbeidsmarktbeleid vws
Ik heet de minister en de staatssecretaris van vws hartelijk welkom. Er zijn vijf sprekers van de Kamer. Zij hebben elk een spreektijd van twee minuten, inclusief het voorlezen van moties. GGZ verpleegkundig specialist
38.32 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina