Tandheelkunde Forensisch psychiatrisch centrum

Actualisatie actieplan zorg- en dienstverlening aan geïnterneerdenActualisatie actieplan zorg- en dienstverlening aan geïnterneerden
Het gaat hierbij onder meer om activiteiten op de domeinen werk, onderwijs, vorming en vrije tijd en over de toeleiding naar het Vlaamse extramurale aanbod van hulp- en dienstverlening, waaronder de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Forensisch psychiatrisch centrum
157.46 Kb. 3
lezen
Actieplan zorg- en dienstverlening aan geïnterneerdenActieplan zorg- en dienstverlening aan geïnterneerden
Het gaat hierbij onder meer om activiteiten op de domeinen werk, onderwijs, vorming en vrije tijd en over de toeleiding naar het Vlaamse extramurale aanbod van hulp- en dienstverlening, waaronder de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Forensisch psychiatrisch centrum
129.54 Kb. 3
lezen
Acccountantsprotocol genormeerde prestatie-indicatoren forensische psychiatrie 2016Acccountantsprotocol genormeerde prestatie-indicatoren forensische psychiatrie 2016
Dit accountantsprotocol is op maat gemaakt voor de genormeerde prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie 2016. Hierbij is rekening gehouden met de Handreiking controleprotocollen van de nba. Forensisch psychiatrisch centrum
60.92 Kb. 1
lezen
Q&A komst Pieter Baan Centrum Informatieverstrekking aan buurtbewoners OostvaarderskliniekQ&A komst Pieter Baan Centrum Informatieverstrekking aan buurtbewoners Oostvaarderskliniek
Eind 2016 zal het Pieter Baan Centrum (pbc) haar werkzaamheden verhuizen naar Almere, naar een. Forensisch psychiatrisch centrum
311.06 Kb. 2
lezen
Masterscriptie Anna G. Zandbergen (1827251) Faculteit Rechtsgeleerdheid afstudeerrichting strafrecht te Vrije Universiteit Amsterdam, juni 013 Eerste begeleiding: mevrouw mr dr. S. Meijer Tweede begeleiding: mevrouw mr drMasterscriptie Anna G. Zandbergen (1827251) Faculteit Rechtsgeleerdheid afstudeerrichting strafrecht te Vrije Universiteit Amsterdam, juni 013 Eerste begeleiding: mevrouw mr dr. S. Meijer Tweede begeleiding: mevrouw mr dr
Eerste begeleiding: mevrouw mr dr. S. Meijer Tweede begeleiding: mevrouw mr dr. L. Stevens. Forensisch psychiatrisch centrum
0.65 Mb. 24
lezen
Zorgkundige/adl medewerker fpc – deeltijds jobomschrijvingZorgkundige/adl medewerker fpc – deeltijds jobomschrijving
Voor het Forensisch Psychiatrisch Centrum te Gent zijn we op zoek naar een persoon die zich tijdens weekdagen en/of in het weekend (afwisselend) wil engageren om de bewoners te begeleiden in hun dagdagelijkse ochtendritueel. Forensisch psychiatrisch centrum
34.65 Kb. 1
lezen
Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 24 december 2010, nr. 5679537/10/dji, houdende regels over de verlening van een machtiging tot verlof aan het hoofd van de inrichting voor verpleging van ter beschikking gesteldenRegeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 24 december 2010, nr. 5679537/10/dji, houdende regels over de verlening van een machtiging tot verlof aan het hoofd van de inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden
Gelet op artikel 53, achtste lid, en 54, vijfde lid, van het Reglement verpleging ter beschikking gestelden. Forensisch psychiatrisch centrum
92.72 Kb. 1
lezen
Omzendbrief aan de ziekenhuizen 2017/10 en Omzendbrief aan de psychiatrische ziekenhuizen 2017/02Omzendbrief aan de ziekenhuizen 2017/10 en Omzendbrief aan de psychiatrische ziekenhuizen 2017/02
Integratie in verzorgingsinstellingen geplaatste geïnterneerden als ziv rechthebbende. Forensisch psychiatrisch centrum
151.95 Kb. 1
lezen
Mastertrack Forensische PsychologieMastertrack Forensische Psychologie
Het opzetten van een mastertrack klinisch forensische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam is een logisch vervolg op deze ontwikkelingen. Forensisch psychiatrisch centrum
25.31 Kb. 1
lezen
Focus op doorstroom en nieuwe plaatsenFocus op doorstroom en nieuwe plaatsen
Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft vandaag het Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent bezocht dat sinds begin oktober van dit jaar volledig operationeel is. Forensisch psychiatrisch centrum
46.7 Kb. 1
lezen
De penitentiaire zorg is multidisciplinair georganiseerd en wordt geboden door een team van psychologen, psychiaters, huisartseDe penitentiaire zorg is multidisciplinair georganiseerd en wordt geboden door een team van psychologen, psychiaters, huisartse
Het instituut verricht objectief forensisch gedragskundig onderzoek voor onder andere het om en de Rechtspraak. Daarnaast bieden de psychiaters van het nifp behandeling aan mensen in detentie en in vreemdelingenbewaring. Forensisch psychiatrisch centrum
47.29 Kb. 1
lezen
Beleidskader repatriëring vreemdelingen in tbsBeleidskader repatriëring vreemdelingen in tbs
In de tbs bevindt zich een groep vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf in Nederland die een tbs-maatregel opgelegd heeft gekregen. Forensisch psychiatrisch centrum
87.21 Kb. 1
lezen
Shared Service Center dji afdeling CommunicatieShared Service Center dji afdeling Communicatie
Acccountantsprotocol genormeerde prestatie-indicatoren forensische psychiatrie 2016. Forensisch psychiatrisch centrum
139.45 Kb. 1
lezen
Opleidingsplaats gz-psycholoogOpleidingsplaats gz-psycholoog
Een gecombineerde gz-opleidingsplaats nifp (Locatie Pieter Baan Centrum) en Altrecht. Forensisch psychiatrisch centrum
20.57 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina