Tandheelkunde Financiering ziektekosten

Wet Passend OnderwijsWet Passend Onderwijs
Want zo worden leerlingen het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Het speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig hebben. Financiering ziektekosten
451.18 Kb. 3
lezen
Wijzigingen in het sociaal domeinWijzigingen in het sociaal domein
De awbz wordt afgeschaft. De zorg wordt ondergebracht in een aantal andere wetten. Financiering ziektekosten
144.37 Kb. 1
lezen
W13. 13. 0417/iii \W13. 13. 0417/iii 's-Gravenhage, 23 januari 2014
Minister voor Wonen en Rijksdienst, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet houdende regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg. Financiering ziektekosten
108.41 Kb. 2
lezen
 [] []
Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk. Financiering ziektekosten
37.51 Kb. 1
lezen
Samenwerkingsafspraken Pleegzorg Parlan en pleegoudersSamenwerkingsafspraken Pleegzorg Parlan en pleegouders
Parlan. Hierin zijn zaken en uitgangspunten vastgesteld, die voor alle pleegouders en alle plaatsingen gelden. Erkende pleegzorg moet voldoen aan de eisen zoals die gesteld worden in de Jeugdwet en de daarbij behorende Regeling pleegzorg. Financiering ziektekosten
48.82 Kb. 1
lezen
Verbond van VerzekeraarsVerbond van Verzekeraars
In uw brief van 25 augustus stelt u nog twee onderwerpen aan de orde waar onduidelijkheid over bestaat bij u. Met onderstaande antwoorden hopen wij deze onduidelijkheid weg te kunnen nemen. Financiering ziektekosten
11.29 Kb. 1
lezen
De Tweede Kamer der Staten Generaal zendt bijgaand doorDe Tweede Kamer der Staten Generaal zendt bijgaand door
Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet toelating zorginstellingen in verband met het regelen van de voorwaarden voor aanspraken op langdurige zorg buiten Nederland en de financiering van deze aanspraken. Financiering ziektekosten
22.05 Kb. 1
lezen
Ons kenmerkOns kenmerk
Wijziging van de Wet tarieven gezondheidszorg in verband met experimenten, prestatiebekostiging en ander maatregelen (wtg-exPres). Financiering ziektekosten
25.86 Kb. 1
lezen
Concept brief aan ziektekosten verzekeraarConcept brief aan ziektekosten verzekeraar
Dbc-prijs van een maximaal aantal patiënten op cgm per jaar op basis van criteria van cvz. In alle gevallen moet de patiënt gemotiveerd zijn om zijn/haar diabetesregulatie te verbeteren en de cgm daarvoor adequaat in te zetten. Financiering ziektekosten
7.74 Kb. 1
lezen
“Pensioenversobering zeker niet de enige oplossing”“Pensioenversobering zeker niet de enige oplossing”
De levensloopregeling is ontwikkeld door de overheid en stelt werknemers in staat een deel van hun salaris opzij te zetten om er later onbetaald verlof van te financieren. Alle werknemers in Nederland kunnen aan de levensloopregeling. Financiering ziektekosten
6.2 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina