Tandheelkunde Euthanasie

Euthanasie: waarom niet? Pleidooi voor nuance en niet-weten – Marc DesmetEuthanasie: waarom niet? Pleidooi voor nuance en niet-weten – Marc Desmet
In de Vlaamse praktijk zijn er qua verhouding pz /euthanasie drie groepen te onderscheiden zonder ze te scheiden: vijanden (dogmatici), vrienden. Euthanasie
11.71 Kb. 1
lezen
Euthanasie en hulp bij zelfdoding (verzoek tot toepassing)Euthanasie en hulp bij zelfdoding (verzoek tot toepassing)
Het gaat bij deze rubriek om een actueel verzoek tot euthanasie gerelateerd aan een ongeneeslijke ziekte en/of ondraaglijk uitzichtloos lijden. Sinds 2011 wordt geregistreerd of het euthanasieverzoek ook daadwerkelijk tot euthanasie-uitvoering. Euthanasie
114.7 Kb. 1
lezen
Pagina vanPagina van
Onder een toestand die gepaard gaat met ondraaglijk lijden en die geen uitzicht biedt. Euthanasie
22.52 Kb. 1
lezen
Gehandicaptenzorg en euthanasieGehandicaptenzorg en euthanasie
Gelovige ouders hebben een zeer ernstig gehandicapt kind gekregen. Na drie weken moet er een levenreddende operatie worden uitgevoerd. Zij weigeren. 'Wij geven ons kindje terug aan God. Dat is beter dan dat wij het krampachtig in leven. Euthanasie
34.82 Kb. 1
lezen
Registratiedocument euthanasie minderjarige patientRegistratiedocument euthanasie minderjarige patient
Registratiedocument bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs te zenden, binnen de vier werkdagen na de euthanasie, op volgend adres. Euthanasie
84.98 Kb. 1
lezen
Model voor schriftelijk verzoek inzake euthanasie indien de patiënt nog in staat is dit zelf op te stellenModel voor schriftelijk verzoek inzake euthanasie indien de patiënt nog in staat is dit zelf op te stellen
Verklaar dat ik mij ten volle van mijn gezondheidssituatie bewust ben en van mijn levensverwachtingen op de hoogte ben. Deze en volgende zaken besprak ik met mijn behandelende geneesheer. Euthanasie
13.35 Kb. 1
lezen
Stelling 1: Elke arts moet een verzoek tot euthanasie of tot hulp bij zelfdoding van een patiënt respecteren op grond van hetStelling 1: Elke arts moet een verzoek tot euthanasie of tot hulp bij zelfdoding van een patiënt respecteren op grond van het
Tegen dergelijke hulp hij/zij, onmiddellijk nadat een dergelijk verzoek concreet gedaan is moet doorverwijzen naar een andere arts, die niet dergelijke principiële bezwaren heeft. Euthanasie
7.38 Kb. 1
lezen
Registratiedocument euthanasieRegistratiedocument euthanasie
Registratiedocument bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs te zenden, binnen de vier werkdagen na de euthanasie, op volgend adres. Euthanasie
130.61 Kb. 1
lezen
Model voor de wilsverklaring inzake euthanasieModel voor de wilsverklaring inzake euthanasie
Deze wet vermeldt ook de schriftelijke wilsverklaring, waarmee elke volwassene kan bepalen dat een arts euthanasie mag toepassen in een ongeneeslijke, ondraaglijke situatie, mocht de betrokkene dan zelf zijn wil niet meer kunnen uiten. Euthanasie
21.25 Kb. 1
lezen
Euthanasie en hulp bij zelfdodingEuthanasie en hulp bij zelfdoding
De eerste versie van de richtlijn euthanasie werd in 1996 geschreven als onderdeel van de richtlijnen palliatieve zorg van het Integraal Kankercentrum Midden-Nederland. Euthanasie
147.36 Kb. 2
lezen
Schadekansen, groot en klein, bij medische foutenSchadekansen, groot en klein, bij medische fouten
Wtl voldoet. Ik betoog in dit commentaar dat de knmg weinig argumenten aanvoert waarom het nodig zou zijn strikter te zijn dan de wet, en dat geen van deze argumenten overtuigt. Euthanasie
43.71 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina