Tandheelkunde Electronic commerce

Deel 1: Marketingcommunicatiemix Klassieke indeling Thematische communicatieDeel 1: Marketingcommunicatiemix Klassieke indeling Thematische communicatie
Primaire doelstelling = beïnvloeding van kennis en/of attitude tov product of dienst. Electronic commerce
0.73 Mb. 4
lezen
e-business introduction electronic commerce/ e-commercee-business introduction electronic commerce/ e-commerce
Internet X other digitial technologies for performing bussiness processes X coordinating with suppliers X partners. Electronic commerce
0.61 Mb. 4
lezen
Vlaamse overheid Beleidsdomein Bestuurszaken entiteit e-government en ict-beheerVlaamse overheid Beleidsdomein Bestuurszaken entiteit e-government en ict-beheer
Uittreksel uit de ordonnantie betreffende de communicatie via elektronische weg in het kader van de betrekkingen met de overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Electronic commerce
185.84 Kb. 9
lezen
Hoofdstuk 1: Grafische technieken OntwerpHoofdstuk 1: Grafische technieken Ontwerp
Werk- of nettekening: Geeft een precieze bepaling van waar de tekst en de illustraties moeten komen. Electronic commerce
1.66 Mb. 8
lezen
E-commerce “Technology driven society”E-commerce “Technology driven society”
Het gebruik van planten als medicijnen (een techniek) heeft nog eerder op veel samenlevingen invloed gehad. Wat betreft de invloed van techniek is er niets veranderd sinds we allemaal een computer op ons bureau hebben staan. Electronic commerce
0.83 Mb. 3
lezen
Deelvraag 1: Hoe heeft de e-commerce zich laatste jaren ontwikkeld en wat houdt e-commerce inDeelvraag 1: Hoe heeft de e-commerce zich laatste jaren ontwikkeld en wat houdt e-commerce in
Deelvraag blz. 9-11 § Wat is de reden van bedrijven om in e-commerce te investeren? blz. Electronic commerce
325.34 Kb. 4
lezen
De techniekDe techniek
Informatica (bwi) is het bwi-paper. Naar aanleiding van een probleemstelling doet de student een onderzoek. Vaak zullen de bronnen van het onderzoek literatuur zijn, maar het kan ook een computerprogramma zijn. Electronic commerce
0.71 Mb. 11
lezen
Hoofdstuk 5: De AankoopHoofdstuk 5: De Aankoop
Kopen of niet kopen.” Dit is de vraag die gesteld wordt in de vierde fase van het cdp. Tijdens deze fase, beslissen de consumenten. Electronic commerce
30.05 Kb. 1
lezen
Bedrijfsvoering en internetBedrijfsvoering en internet
Tenslotte wordt nader ingegaan op het controleplan en het werkprogramma bij e-commerce. Electronic commerce
157.55 Kb. 3
lezen
Onderzoek naar de intentie om gebruik te maken van DigiDOnderzoek naar de intentie om gebruik te maken van DigiD
Relaties tussen voorspellers en intentie, door middel van lineaire regressieanalyse 23. Electronic commerce
355.41 Kb. 6
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina