Tandheelkunde Dermaal

Werkdocument arbo en wetgeving Lees het document ‘Veiligheid’Werkdocument arbo en wetgeving Lees het document ‘Veiligheid’
Hoe kun je tijdens spuitwerkzaamheden een bestrijdingsmiddel in je lichaam opnemen?. Dermaal
0.96 Mb. 1
lezen
Regels en inhoud van veiligheidsinformatiebladenRegels en inhoud van veiligheidsinformatiebladen
In de Arbowet (art. 8 lid 1) is vastgelegd dat de werkgever de werknemers moet informeren over de risico’s van hun werkzaamheden. Hiertoe behoort ook de informatie over het omgaan met chemische stoffen. Dermaal
98.48 Kb. 1
lezen
Identificatie van de stof of het preparaat en van de ondernemingIdentificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming
P305 + P351 : Bij contact met de ogen : voorzichtig spoelen met water gedurende enkele minuten. Dermaal
96.87 Kb. 1
lezen
Uitgave: 21/11 /2015 DatumUitgave: 21/11 /2015 Datum
Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Dermaal
272.73 Kb. 4
lezen
Deel 5: Biologische agentiaDeel 5: Biologische agentia
A&O-fonds Waterschappen, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. Dermaal
2.93 Mb. 16
lezen
Role of Collagen in Wound ManagementRole of Collagen in Wound Management
Momenteel zijn meer dan 21 verschillende soorten collageen beschreven, waarvan er zes aanwezig zijn in de huid. Collageen type I vertegenwoordigt ongeveer 70 van alle collageen aanwezig in de huid. Type III vormt 10 en de rest bestaat uit collageen type. Dermaal
71.24 Kb. 1
lezen
Veiligheidsinformatieblad Ammoniumnitraat vlbVeiligheidsinformatieblad Ammoniumnitraat vlb
Bij ontleding door verhitting of verbranding ontstaan stikstofoxides en ammoniakgas. Dermaal
29.92 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina