Tandheelkunde Curator

Kwaliteitseisen en taken curator, mentor en bewindvoerderKwaliteitseisen en taken curator, mentor en bewindvoerder
Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn/haar handelingsbekwaamheid en mag dus niet meer zonder toestemming van de curator, zelfstandig rechtshandelingen verrichten. Curator
62.95 Kb. 1
lezen
Verzoekschrift tot begroting staat van ereloon en kostenVerzoekschrift tot begroting staat van ereloon en kosten
Meester advocaat te Antwerpen, kantoorhoudende te handelend in haar hoedanigheid van curator van het faillissement van. Curator
16.62 Kb. 1
lezen
Formulier indiening vordering in het faillissement vanFormulier indiening vordering in het faillissement van
In case of termination of the bankruptcy with no benefit you will be informed by email. Curator
38.16 Kb. 1
lezen
Jouw contactpersoonJouw contactpersoon
Maar hoe ziet de realiteit eruit voor de betrokken partijen ? Hoe overleef je een faling van je zaak ? Welke inspraak en info krijgt de gefailleerde ? Welke kans maakt die op een bevrijding van zijn schulden ? Wat is er anders dan bij een collectieve. Curator
81.31 Kb. 1
lezen
StandaardformulierStandaardformulier
Haar benoeming de failliet of de bij de failliet betrokken personen verdenkt van (faillissements)fraude of betrokkenheid daarbij, wordt aanbevolen dat de curator, naast het doen van de hieronder besproken melding. Curator
42.76 Kb. 1
lezen
[naam Curator] [eventueel naam advocatenkantoor van curator][naam Curator] [eventueel naam advocatenkantoor van curator]
Namens [volledige handelsnaam schuldeiser] (“[korte naam schuldeiser]”) wil ik hierbij de volgende vordering ter verificatie indienen in voornoemd faillissement. Curator
11.13 Kb. 1
lezen
Openbaar faillissementsverslag ex art. 73a FwOpenbaar faillissementsverslag ex art. 73a Fw
De besloten vennootschap Silva B. V., Kvk nr. 05070755, gevestigd te (8271 jc) ijsselmuiden aan het adres De Akkers 11. Curator
30.19 Kb. 1
lezen
2. Materiële verkoopinspanningen door de curator2. Materiële verkoopinspanningen door de curator
Dat betekent dat de curator in het algemeen in het kader van een onderhandse verkoop geen verplichtingen zal mogen aangaan die er toe kunnen leiden dat de boedel in een slechtere positie geraakt dan waarin de boedel zou hebben verkeerd als de betreffende zaken in. Curator
15.55 Kb. 1
lezen
Toelichting bij het gebruik van dit documentToelichting bij het gebruik van dit document
De faillissementswet schrijft in meerdere artikels dat de gefailleerde dient gehoord te worden en dat de curator bij de rechtbank van koophandel een verslag moet neerleggen over zijn activiteiten. Daar kan u dat gaan inkijken. Curator
87.73 Kb. 1
lezen
Fjr-studiemiddag: bijzondere curatorFjr-studiemiddag: bijzondere curator
Ivo Pieters, advocaat te Leiden en mr. Jelle Klaas, advocaat te Haarlem, die het onderwerp vanuit hun praktijkervaring zullen belichten. Curator
23.31 Kb. 1
lezen
Verzoekschrift tot begroting staat van kosten en ereloon van de curatorVerzoekschrift tot begroting staat van kosten en ereloon van de curator
Alle pv’s van nazicht van schuldvorderingen werden neergelegd. Alle vorderingen werden definitief beslecht. Curator
43.99 Kb. 1
lezen
Algemeen protest tegen ontslagAlgemeen protest tegen ontslag
Gebruik deze brief om uw vordering bij de curator in te dienen. Bijvoorbeeld als het bedrijf waar u een product of dienst in bestelling heeft, failliet is gegaan. Curator
8.68 Kb. 1
lezen
Vademecum curatorenVademecum curatoren
Wanneer mevrouw Vercauteren mij uitnodigde om vandaag een bijdrage te leveren aan dit Nationaal Congres onder de intrigerende titel “De rechter in handelszaken ten dienste van justitie: noodzaak of traditie”. Curator
88.39 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina