Tandheelkunde Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

Comités voor Preventie en BeschermingComités voor Preventie en Bescherming
Voor aanvang van de vergadering verwelkomt de voorzitter de nieuw verkozen leden van dit comité en hoopt hij op dezelfde positieve manier te mogen verder werken in de nieuwe samenstelling. Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk
12.96 Kb. 1
lezen
 [] []
Naar aanleiding van uw vraag om een risicoanalyse met advies op te stellen betreffende de voor- en naschoolse kinderopvang in het vermelde schoolgebouw heeft op datum een rondgang plaatsgehad. Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk
24.29 Kb. 1
lezen
Jaarlijks actieplanJaarlijks actieplan
Art. 11. § K. B. van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk
15.49 Kb. 1
lezen
Tekst voor powerpoint presentatieTekst voor powerpoint presentatie
Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk
65.51 Kb. 1
lezen
Reglement van orde voor het overlegcomiteReglement van orde voor het overlegcomite
Reglement van orde voor het beleidsdomeinoverlegcomite [of entiteitsoverlegcomite ]. Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk
50.86 Kb. 1
lezen
Nieuwe wetgeving in verband met psychosociale risico’s op het werk vanaf 1 september 2014Nieuwe wetgeving in verband met psychosociale risico’s op het werk vanaf 1 september 2014
Op 28 april 2014 verscheen de nieuwe wetgeving in verband met de preventie van psychosociale risico’s op het werk in het Belgisch Staatsblad. Het gaat om twee wetten en een koninklijk besluit. Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk
18.96 Kb. 1
lezen
Hoe stel je een risicoanalyse op?Hoe stel je een risicoanalyse op?
Het gaat om het nemen van preventieve maatregelen, medewerkers mede-eigenaar maken en hen zelf verantwoordelijkheid laten opnemen. De volgende jaren kan je de risicoanalyse verder uitdiepen en aanvullen met nieuwe of aangepaste. Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk
171.76 Kb. 1
lezen
Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk tbe/vclb vzwInterne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk tbe/vclb vzw
Personeelsafvaardiging: R. Coucke, R. Coussens, L. Drees, E. Gelens, M. Schouppe, C. Van Ruyskensvelde, J. van Tichelen, H. Lammens wordt vervangen door H. Van Boven. Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk
23.07 Kb. 1
lezen
Règlement d’utilisation du gsm de sociétéRèglement d’utilisation du gsm de société
Dit werkgelegenheidsplan bevat een of meer ondernemingsspecifieke maatregelen om de arbeidsparticipatiegraad van werknemers van 45 jaar en ouder te verhogen, hetzij door ze aan het werk te houden. Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk
29.75 Kb. 1
lezen
OnthaalbeleidOnthaalbeleid
Belast het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk met de uitwerking van onthaalmaatregelen op het vlak van het welzijn op het werk. Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk
249.51 Kb. 2
lezen
BeoordeeldBeoordeeld
Voor wat de doelstelling van de overlegorganen betreft, verwijzen we naar het huishoudelijk reglement van de respectievelijke overlegorganen. Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk
55.73 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina