Tandheelkunde Collocatie

Schriftelijk verslag Info & debatnamiddag pc caritas. De wet aan het woord. Over het wettelijk statuut van klinisch psychologen en psychotherapeuten Verwelkoming door Evi VerbekeSchriftelijk verslag Info & debatnamiddag pc caritas. De wet aan het woord. Over het wettelijk statuut van klinisch psychologen en psychotherapeuten Verwelkoming door Evi Verbeke
Ik wens jullie allen van harte welkom op deze informatie en debatnamiddag rond het wettelijk statuut van klinisch psychologen en psychotherapeuten. Collocatie
73.63 Kb. 1
lezen
Ms guidelines final nl cleanMs guidelines final nl clean
Communicatie van de raad van het bipt van 26 december 2017 omtrent richtsnoeren. Collocatie
273.95 Kb. 5
lezen
Antwoorden op de vragenAntwoorden op de vragen
Staan overwegingen ten aanzien van de nationale soevereiniteit de integratie van het Europees luchtruim in de weg, met name in het fab waar Frankrijk toe behoort? Wat is de aard van deze obstakels en is het mogelijk deze weg te nemen?. Collocatie
37.41 Kb. 1
lezen
Sjaak Commandeur De eerste zinnen van E. L. DoctorowsSjaak Commandeur De eerste zinnen van E. L. Doctorows
Anthony Burgess. ‘De eerste zinnen van E. L. Doctorows Andrews hersenen’ verscheen eerder in de rubriek ‘Eerste zinnen’, waarmee Athenaeum Boekhandel furore heeft gemaakt. Collocatie
27.62 Kb. 1
lezen
Wat bedoelen we met avl (Autonomous Vocabulary Learning / Zelfstandig Woordenschat Leren)?Wat bedoelen we met avl (Autonomous Vocabulary Learning / Zelfstandig Woordenschat Leren)?
De leerder neemt in en buiten het klaslokaal initiatief om zijn woordenschat te ontwikkelen en uit te breiden, en dit zonder de expliciete inmenging van de lesgever. De leerder is zich bewust van het woordenschatleerproces en is er ook zelf. Collocatie
53.41 Kb. 1
lezen
Het omstandig geneeskundig verslagHet omstandig geneeskundig verslag
Dit verslag mag niet worden opgesteld door een geneesheer die een bloed- of aanverwant van de zieke of van de verzoeker is of op enigerlei wijze verbonden is aan de psychiatrische dienst waar de zieke zich bevindt. Collocatie
77.27 Kb. 1
lezen
Tekst 2 : over rechten en vrijhedenTekst 2 : over rechten en vrijheden
Art. (verbod van foltering) Niemand mag worden onderworpen aan folteringen noch aan onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen. Collocatie
183.25 Kb. 7
lezen
WetgevingWetgeving
Tijdens de dagen na de moord op Joe Van Holsbeeck ziet u op tv de beelden van de wegrennende jongens. U denkt een van de jongens te herkennen als een jongen waarmee u twee maanden geleden een gesprek had over conflicten met zijn ouders. Collocatie
311.74 Kb. 2
lezen
Naam: Didier DemelinNaam: Didier Demelin
Rotthier Kristiaan. (2008, p. 59). Gedwongen opname. De rechtsbescherming van de psychiatrische patiënt. Brugge: Die Keure. Collocatie
373.99 Kb. 2
lezen
Juridische reacties op psychische problemen en stoornissenJuridische reacties op psychische problemen en stoornissen
Beschermingsmaatregelen’ bij (dreigend) deviant gedrag dat (niet noodzakelijk) strafbaar is. Collocatie
41.39 Kb. 1
lezen
Toets Woorden in vertalingToets Woorden in vertaling
Er zijn in totaal vragen. Je hebt in totaal uur de tijd hiervoor, dus voor elke vraag ongeveer een kwartier. Vergeet niet je naam en studentnummer op de antwoordvellen te vermelden. Veel succes!. Collocatie
104.31 Kb. 1
lezen
Top margin 1Top margin 1
Opsplitsing van het aansluitnet komt slechts langzaam tot stand: de Commissie publiceert een verslag met bevindingen over de sector. Collocatie
9.82 Kb. 1
lezen
Wijziging wapenwet goedgekeurd door het ParlementWijziging wapenwet goedgekeurd door het Parlement
Het nieuwe artikel 20 van de wapenwet is grotendeels gekopieerd van het vroeger artikel 14ter in de oude wapenwet. Ook blijft het kb van 13 juli 2000 tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden van toepassing. Collocatie
84.53 Kb. 1
lezen
Lokale Politiezone AntwerpenLokale Politiezone Antwerpen
Communicatie bij levensbedreigende agressie. Collocatie
157 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina