Tandheelkunde Blaasspoeling

Verpleging in de Wlz omvat verpleegkundige zorg. Het gaat daarbij in de Wlz vooral om het uitvoeren van verpleegkundige handelingen maar het kan, afhankelijk van de zorgzwaarte van de cliënt, ook gaan om signalerendeVerpleging in de Wlz omvat verpleegkundige zorg. Het gaat daarbij in de Wlz vooral om het uitvoeren van verpleegkundige handelingen maar het kan, afhankelijk van de zorgzwaarte van de cliënt, ook gaan om signalerende
Als een verzekerde niet voldoet aan de criteria voor de Wlz en is aangewezen op verpleging, dan valt dit onder de Zvw. Blaasspoeling
10.8 Kb. 1
lezen
Kwaliteitszorg Aan de orde is het vao kwaliteitszorg (ao d d. 24/06). De voorzitterKwaliteitszorg Aan de orde is het vao kwaliteitszorg (ao d d. 24/06). De voorzitter
Medtronic de diabeteskliniek Diabeter over gaat nemen en dat de minister heeft aangegeven daar geen bezwaar in te zien. Blaasspoeling
18.72 Kb. 1
lezen
Aansluiten gesloten systeem bij continu blaasspoelen via een verblijfskatheterAansluiten gesloten systeem bij continu blaasspoelen via een verblijfskatheter
Het wordt toegepast bij patiënten bij wie de blaas gespoeld moet worden vanwege haematurie in de blaas, gepaard gaande met stolsels, of vanwege een ernstige urineweginfectie, b V. een pyurie. Blaasspoeling
18.94 Kb. 1
lezen
FaxbestelformulierFaxbestelformulier
Hieronder kunt u uw bestelling aangeven en aan ons faxen. Blaasspoeling
17.04 Kb. 1
lezen
Neurologie “onverwacht veelzijdig”Neurologie “onverwacht veelzijdig”
Gelre ziekenhuizen is een algemeen ziekenhuis, intramuraal. Het ziekenhuis heeft als doel. Blaasspoeling
0.67 Mb. 4
lezen
Aanvraagformulier voor de uitvoering van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)Aanvraagformulier voor de uitvoering van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
Door Zorgcombinatie Noorderboog, Diaconessenhuis Meppel is in eigen beheer de Specifieke ri&e cytostatica uitgevoerd. Deze Specifieke ri&E is vervolgens ter toetsing aangeboden aan de arbodeskundige/kerndeskundige van Mætis arbo. Blaasspoeling
121.3 Kb. 1
lezen
Voorschrift verpleegkundige zorgenVoorschrift verpleegkundige zorgen
O inspuiting im sc IV met. Blaasspoeling
11.15 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina