Tandheelkunde Beroepscode

De ethische code nvagt voorwoordDe ethische code nvagt voorwoord
Voor u ligt de nieuwe ethische code van de nvagt. Deze nieuwe code is op 16 april 2016 vastgesteld en in werking getreden. Al degenen die lid zijn van de nvagt wordt gevraagd zich aan de ethische code te houden. Beroepscode
222.78 Kb. 1
lezen
• is een kwaliteitstoets van de beroepsuitoefening voor de trainers/coaches• is een kwaliteitstoets van de beroepsuitoefening voor de trainers/coaches
Vanuit deze uitgangspunten zijn de plichten van de trainers/ coaches geformuleerd en vertaald in duidelijke regels. Regels die bij een goede uitoefening van het vak overigens vanzelfsprekend zijn. Beroepscode
74.72 Kb. 1
lezen
Professionele beroeps code interne coaches Vlaamse overheid. SitueringProfessionele beroeps code interne coaches Vlaamse overheid. Situering
Mentoring en Coaching Council (emcc) en de deontologische code van de Vlaamse overheid. Op die manier streeft de Vlaamse overheid naar de beste haalbare kwaliteit van interne coaching in de meest ideale ontwikkeling- en leeromgeving en garandeert voor alle. Beroepscode
32.33 Kb. 1
lezen
BehandelstrategieBehandelstrategie
In spelobservatiesessies zal een beeld verkregen worden van de manier waarop contact maakt en zijn/haar emoties, ervaringen en belevingen uit. In een oudergesprek zal teruggekoppeld worden wat geobserveerd is en zal in overleg het verdere traject. Beroepscode
221.28 Kb. 1
lezen
Pit leervraag Sprint Wat is professioneel invloed uitoefenen als verpleegkundige?Pit leervraag Sprint Wat is professioneel invloed uitoefenen als verpleegkundige?
Gespreksverslag waarin je als groep beschrijft welk artikel of welke artikelen uit de Nationale Beroepscode van toepassing zijn op praktijk voorbeelden. Beroepscode
41.45 Kb. 1
lezen
 [] []
Geachte vertegenwoordigers van bpsw, bvjong, cnv zorg & Welzijn en fnv zorg & Welzijn. Beroepscode
123.61 Kb. 1
lezen
Praktijkopdracht 2Praktijkopdracht 2
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier. Beroepscode
153.49 Kb. 1
lezen
Februari 2008 Volgens de nieuwste Beroepscode kan een cliënt een afschrift krijgen van zijn testgegevens, inclusief de testvragen — dit onder druk van het College Bescherming Persoonsgegevens (cbp). In het november nummerFebruari 2008 Volgens de nieuwste Beroepscode kan een cliënt een afschrift krijgen van zijn testgegevens, inclusief de testvragen — dit onder druk van het College Bescherming Persoonsgegevens (cbp). In het november nummer
De Psycholoog van schetste Wim K. B. Hofstee een ‘werkbare oplossing’ voor het gevaar dat ‘tests nu op straat komen te liggen’. In reactie hierop betoogt Peter Tellegen dat deze gedragscode van het nip in strijd is met het auteursrecht en dat het standpunt van het. Beroepscode
11.99 Kb. 1
lezen
Ethische code CounsellorEthische code Counsellor
Afhankelijk van je situatie (plaats, tijd, functie, voorkeur / keuzevrijheid) kun je onder diverse regels en wetten vallen. Hier een vereenvoudigde prioriteitsvolgorde. Beroepscode
64.61 Kb. 1
lezen
Beroepscode Gestaltsupervisoren nvagtBeroepscode Gestaltsupervisoren nvagt
Terzelfder tijd dient de code tot bescherming van de supervisant en zijn rechten. We gebruiken gemakshalve ‘hij’ voor mannelijk én vrouwelijk. De term cliënt wordt zowel gebruikt voor de individuele cliënt als voor een echtpaar, gezin. Beroepscode
153.51 Kb. 1
lezen
De Basisberoepscode voor psychomotorisch therapeutenDe Basisberoepscode voor psychomotorisch therapeuten
De door een beroepsorganisatie geformuleerde gedragsregels gelden als toetsingsnorm voor het handelen van bij de beroepsorganisatie aangesloten beroepsbeoefenaren. Beroepscode
21.75 Kb. 1
lezen
IntercedentIntercedent
Betreft het assisteren van het management in dit basale personeelwerk en bij het beheer van de personeelformatie in een bedrijfssector. Beroepscode
66.26 Kb. 1
lezen
Leden van noloc volgen bij de beroepsuitoefening de volgende gedragsregelsLeden van noloc volgen bij de beroepsuitoefening de volgende gedragsregels
De leden van de Vereniging volgen bij de beroepsuitoefening de volgende gedragsregels. Beroepscode
16.99 Kb. 1
lezen
Verwerkingsopdrachten Helpende zorg en welzijn; niveau 2Verwerkingsopdrachten Helpende zorg en welzijn; niveau 2
Het doel van deze opdracht is dat je voorkennis over professioneel werken opfrist. Beroepscode
307.91 Kb. 3
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina