Tandheelkunde Arts voor verstandelijk gehandicapten

Voorbeeld modelovereenkomstVoorbeeld modelovereenkomst
Een onderdeel daarin is het gebruikmaken van plaatselijke voorzieningen. Het medeburgerschap komt mede hierdoor tot zijn recht. Arts voor verstandelijk gehandicapten
72.6 Kb. 2
lezen
Vacature arts voor Verstandelijke Gehandicapten  AlgemeenVacature arts voor Verstandelijke Gehandicapten  Algemeen
Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het zorgbeleid. Je bent communicatief vaardig, je werkt professioneel dienstverlenend binnen de wettelijke kaders en normen van de beroepsgroep. Arts voor verstandelijk gehandicapten
13.37 Kb. 1
lezen
M. C. Niezen -de Boer, Arts Verstandelijk Gehandicapten (avg) niet praktiserendM. C. Niezen -de Boer, Arts Verstandelijk Gehandicapten (avg) niet praktiserend
Voorzitter Adviesgroep Ethiek van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (nvavg). Arts voor verstandelijk gehandicapten
10.38 Kb. 1
lezen
Functie: ggz voor blinden en slechtzienden ToegangscriteriaFunctie: ggz voor blinden en slechtzienden Toegangscriteria
Minderjarige cliënten (0-18 jaar) met een ernstige visuele of meervoudige (visuele-en-verstandelijke) beperking bij wie sprake is van een (sterk vermoeden van) (ernstige) psychische of psychiatrische stoornis. Arts voor verstandelijk gehandicapten
58.27 Kb. 1
lezen
GehoorscreeningGehoorscreening
Het komt regelmatig voor dat bij iemand die wordt gezien als ‘Oost-Indisch doof’ of als iemand met moeilijk verstaanbaar gedrag, bij onderzoek blijkt dat er sprake is van slechthorendheid. Slechthorendheid en de gevolgen ervan worden nog vaak. Arts voor verstandelijk gehandicapten
3.58 Kb. 1
lezen
Format verwijsbrief vgz (als koepel)Format verwijsbrief vgz (als koepel)
Graag argumentatie waarom u komt tot de verwijzing voor de s-ggz. Hiervoor kan ook onderstaand hhm-verwijsmodel worden gebruikt. Arts voor verstandelijk gehandicapten
5.99 Kb. 1
lezen
Staten-Generaal Postbus 20018 2500 ea den HaagStaten-Generaal Postbus 20018 2500 ea den Haag
Betreft: herdefiniëring begrip medical expert in wet bopz en concept wet Zorg en Dwang. Arts voor verstandelijk gehandicapten
61.94 Kb. 1
lezen
T b. v registratie Specialist Ouderengeneeskunde en voormalig Sociaal GeriaterT b. v registratie Specialist Ouderengeneeskunde en voormalig Sociaal Geriater
Daarnaast zal de betreffende arts het volgende ingescande document toevoegen in de aanvraag. Arts voor verstandelijk gehandicapten
7.88 Kb. 1
lezen
Werk-/opdrachtgeversverklaring t b. V herregistratie als kaderarts palliatieve zorgWerk-/opdrachtgeversverklaring t b. V herregistratie als kaderarts palliatieve zorg
De genoemde kaderarts palliatieve zorg heeft in bovengenoemde tijdsperiode de volgende werkzaamheden verricht op het terrein van palliatieve zorg. Arts voor verstandelijk gehandicapten
8.64 Kb. 1
lezen
ZonMw ProjectenpoortZonMw Projectenpoort
Implementatie van een gevalideerd pijnmeetinstrument de "Checklijst Pijngedrag (cpb)" en (non)farmacologische pijnprotocollen bij kinderen met een ernstig verstandelijke handicap. Arts voor verstandelijk gehandicapten
22.46 Kb. 1
lezen
Arts in opleiding tot specialist Verstandelijke Gehandicapten (avg)Arts in opleiding tot specialist Verstandelijke Gehandicapten (avg)
Het streven hierbij is om de kwaliteit van zorg, wonen, werken en vrije tijd voor cliënten en medewerkers op een hoog niveau te brengen en te houden en tegelijkertijd de kosten van de organisatie structureel binnen de perken te houden. Arts voor verstandelijk gehandicapten
102.64 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina