Tandheelkunde Artikel van het jaar

Ii. Artikelsgewijze toelichting Artikel IIi. Artikelsgewijze toelichting Artikel I
Artikel I, onderdelen a en b (artikelen 10 en 10a van de Wet inkomstenbelasting 2001). Artikel van het jaar
365.97 Kb. 9
lezen
Bijlage 1 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijdBijlage 1 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende voorwaarden. Artikel van het jaar
11.91 Kb. 1
lezen
Circulaire notariaat 2018 Geachte mevrouw, heerCirculaire notariaat 2018 Geachte mevrouw, heer
Met deze circulaire informeert het Bureau Financieel Toezicht (bft) u over de procedure met betrekking tot de indiening van de jaargegevens over 2017 en de kwartaalcijfers over het boekjaar 2018. Artikel van het jaar
81.46 Kb. 1
lezen
De aftrek van zorgkosten over het jaar 2017De aftrek van zorgkosten over het jaar 2017
Kosten voor medische zorg, hulpmiddelen, aanpassingen, extra kleding, reiskosten, dieetvoeding en nog veel meer. Komen die kosten voor uw eigen rekening? Dan kunt u een deel ervan terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting. Artikel van het jaar
105.7 Kb. 1
lezen
Toetredingsovereenkomst van van de ondernemingToetredingsovereenkomst van van de onderneming
Artikel van het jaar
22.64 Kb. 1
lezen
Toetredingsakte van van de ondernemingToetredingsakte van van de onderneming
Artikel van het jaar
17.35 Kb. 1
lezen
Adv formulier tbv de caoAdv formulier tbv de cao
Adv-dagen” en de inroostering van roostervrije dagen. De afspraken hebben betrekking op artikel 22, artikel 56 en artikel 57 van de cao. Artikel van het jaar
39.69 Kb. 1
lezen
De ondergetekendenDe ondergetekenden
«naam organisatie», gevestigd te «plaatsnaam», aan «straatnaam» «huisnummer», hierbij vertegenwoordigd door «naam directeur», in de functie van directeur, hierna te noemen: “de werkgever”. Artikel van het jaar
46.62 Kb. 1
lezen
T w e e d e k a m e r d e r s t a t e n g e n e r a a L 2T w e e d e k a m e r d e r s t a t e n g e n e r a a L 2
Herstel van een aantal gebreken van ondergeschikte aard in diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Artikel van het jaar
97.8 Kb. 1
lezen
Artikel I wijziging wet op het primair onderwijsArtikel I wijziging wet op het primair onderwijs
Bij ministeriële regeling worden voor de samenwerkingsverbanden aaneengesloten gebieden aangewezen. Artikel van het jaar
50.58 Kb. 1
lezen
Reglement tot gemeentelijke erkenning van sportverenigingenReglement tot gemeentelijke erkenning van sportverenigingen
Gelet op het decreet van 8 januari 1974 betreffende het cultuurpact en meer bepaald artikel 3, par en artikelen en 10. Artikel van het jaar
11.82 Kb. 1
lezen
Huurovereenkomst woonruimteHuurovereenkomst woonruimte
Toevoegingen en afwijkingen dienen bij voorkeur te worden opgenomen onder het hoofd 'bijzondere bepalingen'. Iedere aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van het model wordt door de roz uitgesloten. Artikel van het jaar
80.61 Kb. 1
lezen
Eerste woord laatste woordEerste woord laatste woord
Gelet op de bijzondere wet van augustus 980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 6, § 1, IX, als gewijzigd bij de wet van augustus 1988 en bij de bijzondere wetten van 12 januari 1989, 16 januari 1989, mei 1993, 16 juli. Artikel van het jaar
15.54 Kb. 1
lezen
Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 december 2005, nr. Mc/I&K-2641783, houdende voorschriften met betrekking tot de verslaggeving door zorginstellingenRegeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 december 2005, nr. Mc/I&K-2641783, houdende voorschriften met betrekking tot de verslaggeving door zorginstellingen
Gelet op de artikelen 15 en 16 van de Wet toelating zorginstellingen en hoofdstuk VII van het Uitvoeringsbesluit wtzi. Artikel van het jaar
77.82 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina