Tandheelkunde AristA

For nl sales 001 Aansluitingscontract 0For nl sales 001 Aansluitingscontract 0
Brussel, Koningsstraat 196, Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (hierna genoemd: Externe Dienst pbw), erkend overeenkomstig de bepalingen van het K. B. van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten. AristA
100.75 Kb. 2
lezen
Gelieve dit document ingevuld te versturenGelieve dit document ingevuld te versturen
Workshop 1: “Beter voorkomen dan genezen”: mogelijkheden van de vertrouwenspersoon. AristA
113.46 Kb. 1
lezen
Verzoek om gezondheidstoezicht over de werknemers 0Verzoek om gezondheidstoezicht over de werknemers 0
Koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers. AristA
101.09 Kb. 1
lezen
Externe Dienst voor Preventie en Bescherming Typeprocedure op te nemen in het arbeidsreglementExterne Dienst voor Preventie en Bescherming Typeprocedure op te nemen in het arbeidsreglement
Toe te passen procedure voor elke werknemer die meent te lijden op het werk als gevolg van psychosociale risico’s, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. AristA
133.98 Kb. 1
lezen
Arista 7124s 10gbps switchArista 7124s 10gbps switch
Deze geavanceerde Switch heeft vele mogelijkheden, dit wordt allemaal beschreven in dit document. AristA
379.98 Kb. 7
lezen
Spmt arista vzw, is één van de grootste Externe Diensten voor Preventie en Bescherming in België. Ons multidisciplinair team verzekert in gans België een medische opvolging aan grote en kleine ondernemingenSpmt arista vzw, is één van de grootste Externe Diensten voor Preventie en Bescherming in België. Ons multidisciplinair team verzekert in gans België een medische opvolging aan grote en kleine ondernemingen
Externe Diensten voor Preventie en Bescherming in België. Ons multidisciplinair team verzekert in gans België een medische opvolging aan grote en kleine ondernemingen, zowel uit de private als de openbare sector. AristA
27.49 Kb. 1
lezen
Spmt arista vzw, is één van de grootste Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het WerkSpmt arista vzw, is één van de grootste Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk
Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk in België die professionele bijstand biedt bij de verwezenlijking van het veiligheids- en welzijnsbeleid van werkgevers door te waken over de gezondheid van hun werknemers en hen te helpen met het beheer van. AristA
25.21 Kb. 1
lezen
Psychosociale risico\Psychosociale risico's Ad Valvas bericht
Elk personeelslid heeft immers het recht te werken in een aangename en stimulerende werkomgeving. AristA
89.04 Kb. 1
lezen
Gezond werken = meer bewegenGezond werken = meer bewegen
Voldoende bewegen is belangrijk om fysiek en mentaal gezond te blijven. Elke dag zitten we op kantoor tot uur stil. Zelfs wie regelmatig sport maar veel stilzit, loopt een gezondheidsrisico. AristA
6.08 Kb. 1
lezen
De welzijnswet van 04De welzijnswet van 04
Codex – Welzijnswet – kb gezondheidstoezicht op werknemers (zie bijlage), dient de opleidingsverstrekker en/of stageverlener preventief te handelen. AristA
313.69 Kb. 1
lezen
Informatie over het gezondheidstoezicht op de werknemersInformatie over het gezondheidstoezicht op de werknemers
In het kader van de wet “Welzijn van de werknemers op het werk” (Wet van 4/8/1996) bent u als werknemer wettelijk onderworpen aan het gezondheidstoezicht zoals bepaald in het kb van 28 mei 2003. AristA
107.67 Kb. 1
lezen
Praktische gegevensPraktische gegevens
De opleiding tot verzorgende/zorgkundige wil aan werkzoekenden de kans bieden een officieel bekwaamheidsattest te behalen om als gekwalificeerd verzorgende/zorgkundige te kunnen werken. AristA
46.62 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina