Tandheelkunde Arbeidsverhoudingen

De crisis en de evolutie van de arbeidsverhoudingen in het Verenigd KoninkrijkDe crisis en de evolutie van de arbeidsverhoudingen in het Verenigd Koninkrijk
Comité garandeert de juistheid van de gegevens in deze studie dan ook niet. Noch het Europees Economisch en Sociaal Comité, noch enige persoon die namens het Comité optreedt. Arbeidsverhoudingen
2.73 Mb. 1
lezen
Arbeidsverhoudingen in de publieke sector, polderen en trendvolgerschapArbeidsverhoudingen in de publieke sector, polderen en trendvolgerschap
In: Staat van de ambtelijke dienst. Hoe staan de ambtenaren er anno 2013 voor? Publicatiereeks Overheid & Arbeid 2013-34. Den Haag: caop, pp. 124-128. Arbeidsverhoudingen
14.14 Kb. 1
lezen
Inleiding Jaarvergadering kvs 13 december 2013Inleiding Jaarvergadering kvs 13 december 2013
Een akkoord dat niet slechts adviezen geeft voor de korte termijn – die zijn zelfs tamelijk mager –, maar dat pretendeert de hoofdlijnen voor het sociaaleconomisch beleid tot 2020 te schetsen. Arbeidsverhoudingen
96.71 Kb. 1
lezen
De arbeidsverhoudingen op de politieke agenda” 1 februari 2017, De Burcht, Henri Polaklaan 9, AmsterdamDe arbeidsverhoudingen op de politieke agenda” 1 februari 2017, De Burcht, Henri Polaklaan 9, Amsterdam
Wb de Burcht een bijeenkomst over de toekomstige arbeidsverhoudingen in Nederland. In deze bijeenkomst zullen politici van vvd, D66. Arbeidsverhoudingen
49.19 Kb. 1
lezen
Tussenevaluatie cao-seizoenTussenevaluatie cao-seizoen
Locatie: fnv-kantoor Utrecht Varrolaan 100, 3506 ge, Utrecht. Zie Routebeschrijving. Arbeidsverhoudingen
47.79 Kb. 1
lezen
Hof Arnhem 12 juli 2011, ecli: nl: gharn: 2011: br3312 Hof Arnhem 21 februari 2012 NootHof Arnhem 12 juli 2011, ecli: nl: gharn: 2011: br3312 Hof Arnhem 21 februari 2012 Noot
Bw.’ Met andere woorden: de toepasselijkheid van het toestemmingsvereiste wordt bepaald door de verwijzingsregel voor arbeidsverhoudingen. Arbeidsverhoudingen
16.22 Kb. 1
lezen
Werknemers en arbeidsverhoudingenWerknemers en arbeidsverhoudingen
Arbeidsverhoudingen
76.83 Kb. 1
lezen
ArbeidsverhoudingenArbeidsverhoudingen
Als er achteraf wordt geconstateerd dat er toch sprake was van een dienstbetrekking, dan is in een var-wuo situatie de opdrachtgever die deze stappen heeft gevolgd en geen inhoudingen heeft gedaan. Arbeidsverhoudingen
21.5 Kb. 1
lezen
John Huige en Giep HagoortJohn Huige en Giep Hagoort
In dit discussiepapier schetsen zij enkele thematieken die tijdens het seminar aan de orde zullen komen. Op het papier zullen zij een aantal mensen reacties vragen. Op basis van de binnengekomen reacties maken zij een definitieve schets. Arbeidsverhoudingen
153.03 Kb. 1
lezen
Bijlage VIIIBijlage VIII
Stichting Fonds voor Onderzoek, Opleiding en Arbeidsverhoudingen in de Houthandel. Arbeidsverhoudingen
100.62 Kb. 1
lezen
Casus: Consequenties van de privatisering van een overheidsorganisatie voor de arbeidsverhoudingenCasus: Consequenties van de privatisering van een overheidsorganisatie voor de arbeidsverhoudingen
Arbeidsverhoudingen
2.52 Kb. 1
lezen
Werknemerskapitalisme leidt tot nieuwe arbeidsverhoudingenWerknemerskapitalisme leidt tot nieuwe arbeidsverhoudingen
Zo bezien is er in honderd jaar weinig veranderd in de arbeidsverhoudingen: steeds weer gaat de strijd om de verdeling van de ‘koek’ en niet om hoe die koek kan worden vergroot. Arbeidsverhoudingen
7.99 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina