Tandheelkunde Acetotroof

Thema kringlopen, afval & milieu Antwoorden paragraaf t/m 3Thema kringlopen, afval & milieu Antwoorden paragraaf t/m 3
Bij een olifant valt dit natuurlijk wel op: die kan behoorlijk grote boomstronken of takken afrukken en opeten met als eindresultaat behoorlijk grote drollen die hij achterlaat. Acetotroof
0.83 Mb. 5
lezen
Ecologie bestuderen we alle relaties (betrekkingen) tussen organismen en hun milieu. De invloeden van het milieu kunnen we in 2 groepen verdelen: Biotische factorenEcologie bestuderen we alle relaties (betrekkingen) tussen organismen en hun milieu. De invloeden van het milieu kunnen we in 2 groepen verdelen: Biotische factoren
In de ecologie bestuderen we alle relaties (betrekkingen) tussen organismen en hun milieu. Acetotroof
0.72 Mb. 4
lezen
1 Verzuurde spieren1 Verzuurde spieren
Zuurstofschuld’: de lever zet melkzuur om in C6H12O6, het enige probleem is dat dat pas kan als er weer voldoende O2 is. Acetotroof
0.55 Mb. 2
lezen
Biologie H13 §13. 1 Wie maakt het eten?: Organische stoffen bevatten minstens c énBiologie H13 §13. 1 Wie maakt het eten?: Organische stoffen bevatten minstens c én
Organische stoffen bevatten minstens c én h-atomen. Voorbeelden van organische stoffen. Acetotroof
7.92 Kb. 1
lezen
Vulkanische schoorsteenVulkanische schoorsteen
Er is volop leven in de diepzee, ondanks het ontbreken van plantaardige organismen. Voedsel voor de andere, niet plantaardige levensvormen, komt meestal van een continue voedselstroom van afgestorven organismen uit hogere waterlagen. Acetotroof
78.55 Kb. 1
lezen
Oefenvragen biodata kringlopenOefenvragen biodata kringlopen
Hoeveel miljard ton koolstof leggen de planten jaarlijks uit de atmosfeer vast door fotosynthese?. Acetotroof
28.06 Kb. 1
lezen
Biologie samenvatting Thema 5Biologie samenvatting Thema 5
Aantal cellen. Er zijn eencellige- en meercellige organismen. Eencellig  bacteriën. Acetotroof
33.9 Kb. 1
lezen
SamenvattingSamenvatting
Populatie= groep individuen van dezelfde soort in een bepaald gebied die samen een voortplantingsgemeenschap vormen. Acetotroof
11.69 Kb. 1
lezen
Hoe houdt een organisme zich als individu in standHoe houdt een organisme zich als individu in stand
Vetten, suiker, … kunnen door bepaalde organismen zelf gemaakt worden. Deze organismen zijn dan producenten. Ze zetten immers anorganische bestanddelen om in organische voedingsstoffen. Acetotroof
57.7 Kb. 1
lezen
Biologie Samenvatting H13Biologie Samenvatting H13
C6H12 Met behulp van zonlicht vindt het vooral plaats vooral in de groene bladeren. Glucose is de brand- en bouwstof voor een plant en kan in de vorm van zetmeel worden opgeslagen. Acetotroof
33.61 Kb. 1
lezen
Onderrijk ProtozoaOnderrijk Protozoa
B-tubulus(10/11 protofilamenten), op a-tubulus zitten op regelmatige afstanden eiwitarmen. Acetotroof
257.37 Kb. 4
lezen
Samenvatting biologie (begrippen)Samenvatting biologie (begrippen)
Indelingscriteria: kenmerken van organismen die gebruikt worden voor het indelen van de organismen: aantal cellen, celgrootte, organellen, celkern, celwanden, voedingswijze. Acetotroof
17.3 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina