Tandheelkunde 2-propanol

Opdrachten bij docentontwikkelteam ‘onderzoek doen’Opdrachten bij docentontwikkelteam ‘onderzoek doen’
Zaitsev op gaat bij een eliminatie reactie bij alcoholen. Daarna kan de opdracht twee kanten opgaan: nl een literatuur onderzoek naar de oorzaak van het principe van Zaitsev. 2-propanol
99.49 Kb. 2
lezen
Koninklijk besluit van 25 november 1991 betreffende bij de productie van voedingsmiddelen gebruikte extractiemiddelenKoninklijk besluit van 25 november 1991 betreffende bij de productie van voedingsmiddelen gebruikte extractiemiddelen
Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 13 juni 1988 (88/344/eeg) betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake het gebruik van extractiemiddelen bij de productie van levensmiddelen en. 2-propanol
48.81 Kb. 1
lezen
Aceetamide ch3conh2 zuiverAceetamide ch3conh2 zuiver
P 281-308+313 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. 2-propanol
1.09 Mb. 35
lezen
Chemie: Labo Chemiekaarten dr. Ann Maes CitroenzuurChemie: Labo Chemiekaarten dr. Ann Maes Citroenzuur
S23 : Gas/rook/damp/nevel niet inademen (toepasselijke term(en) dienen aangegeven te. 2-propanol
385.12 Kb. 5
lezen
Nso2008OefSet1-oNso2008OefSet1-o
Uit een monster van 0,500 g magnetieterts (onzuiver Fe3O4) laat men het ijzer daarin neerslaan als ijzer(III)hydroxide. Door verhitting wordt dit vervolgens omgezet in 0,498 g Fe2O3. 2-propanol
155.75 Kb. 3
lezen
Wijzigingen in het Besluit omgevingsrechtWijzigingen in het Besluit omgevingsrecht
Activiteitenbesluit milieubeheer en enkele andere besluiten met name in verband met reparaties van de vierde tranche wijziging en tot intrekking van het Besluit kleiduivenschieten milieubeheer. 2-propanol
48.07 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina