Campus andre dumont campus sint-barbara campus sint-janDovnload 256.46 Kb.
Pagina1/7
Datum10.09.2018
Grootte256.46 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG

CAMPUS ANDRE DUMONT

CAMPUS SINT-BARBARA

CAMPUS SINT-JAN

Bijzonder bestek

voor levering, plaatsing, aansluiting en inbedrijfstelling van

VOORWERP: ZIEKENHUISBED, BABYBED, MATRAS, BRANCARD, PERMANENTIELOKAAL, LEESTAFEL, BEDDENTRANSPORTER (Z3-03)

Projectfaze 4 van Vipa 3

Opdrachtgever : Ziekenhuis Oost Limburg

Schiepse Bos 6

3600 Genk

089/ 32 50 50
Inlichtingen : Aankoopdienst Technische Dienst

089/32 19 81 089/32 18 22


INHOUDSOPGAVE


Blz.


BERICHT
3


DEEL I

Algemene Bepalingen

5


DEEL II

Algemene administratieve en technischecontractuele bepalingen

11


DEEL III

Veiligheidsvoorschriften

16


DEEL IV

Te Verstrekken Inlichtingen

16


DEEL V

Onderhoudscontracten

17


DEEL VI

Beschrijving

19


BIJLAGEN

A. InschrijvingsbiljetB. InventarisC. Formulier Preventie en Bescherming op het WerkD. Nutsvoorzieningen
BERICHT


Plaats, dag en uur van de opening van de offertes

De opening van de offertes heeft plaats op datum van dinsdag 20 januari 2009 te 10.00 uur onder het voorzitterschap van de voorzitter van het Ziekenhuis Oost-Limburg of zijn/haar afgevaardigde in de vergaderzaal van het Ziekenhuis Oost-Limburg, Campus Sint-Jan, Schiepse Bos 6 te 3600 Genk.


Indiening van de offerte

De offerte wordt gestoken in de hierbijgevoegde “definitief gesloten omslag”, waarop zijn vermeld:

- datum van de zitting, waarop de offertes worden geopend;

- voorwerp van de offerte en het dossiernummer.

Indien de offerte wordt afgegeven dient dit enkel te gebeuren op de aankoopdienst (lokaal G0.10). Offertes ook al zijn ze tijdig afgegeven of in de brievenbus gedeponeerd, maar niet toegekomen op de aankoopdienst op het ogenblik van de opening van de offertes, zullen NIET in aanmerking genomen worden.

Bij inzending over de post, als gewoon of aangetekend stuk, wordt die gesloten omslag geschoven in een tweede gesloten omslag met opgave van de vermelding “offerte” en met opgave van volgend adres:

Ziekenhuis Oost-Limburg

Aankoopdienst

Schiepse Bos 6

3600 GENK


Bij verzending per post wordt aanbevolen dit te doen bij aangetekende zending en de omslag op de posterijen af te geven ten minste vier kalenderdagen voor de dag van de opening der offertes. De offerte mag eveneens eigenhandig afgegeven worden aan de Voorzitter van de openingszitting en dit vóór het uur van de opening.
Kostprijs bestek

De kostprijs voor dit bestek bedraagt 25 euro.

Voor zover er niet afgeweken wordt door de bepalingen van onderhavig bestek, opgesteld door de diensten van het Ziekenhuis Oost-Limburg, zijn op deze aanneming van toepassing:
1. Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (Belgisch Staatsblad van 22 januari 1994)

2. Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (Belgisch Staatsblad van 26 januari 1996)

3. Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit Koninklijk Besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden (Belgisch Staatsblad van 18 oktober 1996)

4. Koninklijk Besluit van 29 juli 1970 houdende het organiek reglement van het Hoog Comité van Toezicht

5. Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers

6. Wet van 4 augustus 1977, Koninklijke Besluiten van 5 oktober 1978 en 28 mei 1979 betreffende de registratie van aannemer

7. Koninklijk Besluit van 6 november 1979 betreffende de "Reglementering van de brand- en paniekbeveiliging waaraan ziekenhuizen moeten voldoen"

8. Het Decreet inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden van 23 februari 1994 (Belgisch Staatsblad van 1 juni 1994)

9. Samenwerkingsakkoord van 30 mei 1996 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval (Belgisch Staatsblad van 5 maart 1997)

10. Verder alle niet vernoemde en toepasbare Belgische normen die van kracht zijn tien dagen voor datum van de offerte.


Voor de toepassing van het algemeen bestek dient de aanneming beschouwd te worden als een aanneming voor leveringen.


Deel met je vrienden:
  1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina