Bijzonder bestekDovnload 308.14 Kb.
Pagina4/5
Datum26.10.2018
Grootte308.14 Kb.
1   2   3   4   5

Perceel nr. 2: Perceel 2 : Schoonmaakmateriaal + specifieke reinigingsmiddelen
tegen de som van:
(in cijfers, inclusief btw)

............................................................................................................


(in letters, inclusief btw)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Algemene inlichtingen
Inschrijving bij de RSZ nr.:

B.T.W. (alleen in België) nr.:


Betalingen
De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op rekeningnummer ................................................ van de financiële instelling ................................. geopend op naam van ................................. .
Attesten
Bij deze offerte voeg ik of voegen wij:

Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is.

Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

Een handelsdocumentatie over de aangeboden onderhoudsproducten


De veiligheids- en technische fiches van alle vloeibare producten uit lot 1 en lot 2
Bij de offerte te voegen bescheiden
De bescheiden, gedateerd en ondertekend, die luidens het bestek van deze aanneming moeten worden bijgevoegd.

Gedaan te ............................................................................................


De ............................................................................................
De inschrijver,

Handtekening: ............................................................................................


Naam en voornaam: ............................................................................................
Functie: ............................................................................................
Belangrijke nota
Er is geen beroep mogelijk op mogelijke vormgebreken, fouten of leemten (artikel 99 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996).


(1) Doorhalen wat niet van toepassing is
BIJLAGE B : INVENTARIS

LEVEREN VAN SCHOONMAAKPRODUCTEN VOOR DE STADSDIENSTEN EN DE POLITIEZONEPERCEEL 1 – MILIEUVRIENDELIJKE SCHOONMAAKPRODUKTEN

Nr.

Beschrijving

EHP. in cijfers

Eenheidsprijs in letters

Totaal

Btw%
allesreiniger

342

liter

biologische ontstopper

126

liter

handafwasmiddel

319

liter

handzeep

183

liter

ontkalker

127

liter

sanitairreiniger

231

liter

vaatwasmiddel vloeibaar (industriële vaatwas)

500

liter

vaatwasmiddel blokjes (doos)

10

dozen

vloerverzorgings- en reinigingsmiddel

587

liter

Waspoeder

160

kg

Wasmiddel vloeibaar

5

liter

wc-reiniger (wc-eend, 750ml)

618

stuk


Totaal perceel nr. 1 excl. btw :Btw :Totaal incl. btw :Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier.

Te……………………………………… de…………………………………………………… Functie:………………………………………………………Naam en voornaam:…………………………………………………………………… Handtekening:


Deel met je vrienden:
1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina