Bijlage 2bijlage Bijlage 4Bijlage 5Bijlage 5 8Dovnload 1.18 Mb.
Pagina7/11
Datum07.11.2017
Grootte1.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Bijlage 17


Op de volgende websites is gezocht naar richtlijnen met betrekking tot orale mucositis. Er is gezocht met de trefwoorden "Oral Hygiene"[MeSH] OR "Stomatitis"[MeSH] OR "oral mucositis" OR "mouth care", aangepast per website.

NATIONAAL, alleen update vanaf november 2004
NL http://www.cbo.nl/ 1
NL http://www.paramedisch.org/ 1
NL http://www.ebm-richtlijnen.nl/ebm/index.html 2 *website bestaat niet meer.
NL http://www.levv.nl/ 3 (deze database is in zijn geheel doorzocht omdat deze een revisie is ondergaan en weer opnieuw gevuld is)
NL http://www.oncoline.nl/ 3
NL http://www.artsenapotheker.nl/ 3
NL http://nhg.artsennet.nl/ 3
NL http://www.oncoline.nl/ 3

INTERNATIONAAL
http://www.rcn.org.uk/ 1, 4
http://www.guidelines.gov/ 1,2
http://www.nice.org.uk/ 2,4
http://www.ahcpr.gov/ 2,4
http://www.g-i-n.net/ 1 ,2

http://www.sign.ac.uk/ 4
http://www.joannabriggs.edu.au/ 1
http://www.rno.org/index.htm 1
http://www.library.nhs.uk/Default.aspx 4
http://www.g-i-n.net/ 2
http://mdm.ca/cpgsnew/cpgs/index.asp 5
http://medicine.ucsf.edu/res/ 5
http://www.amda.com/ 5
http://www.pubmed.gov/ 5
http://www.nzgg.org.nz/ 5
http://www.shef.ac.uk/scharr/ir/netting/menu.html website bestaat niet meer 5
http://www.tripdatabase.com/ 5
http://www.acc.org/clinical/guidelines/index.html 5
http://www.health.gov.bc.ca/msp/ 5
http://www.cma.ca/eng-index.htm 5
http://www.ncl.ac.uk/ihs/ 5
http://www.mja.com.au/public/guides/guides.html 5
http://www.medscape.com/home 5
http://medicine.ucsf.edu/res/ 5
http://www.rcgp.org.uk/clinspec 5
http://www2.library.ucla.edu/ 5
http://post.queensu.ca/ 5
http://www.medic8.com/healthguide/search.htm 5
http://www.nih.gov/ 5
http://www.med.monash.edu.au/healthservices/cce/evidence 5
http://www.ctfphc.org/ 5
http://www.gov.bc.ca/health/ 5
http://www.healthandcareni.co.uk/index.html 5
http://www.rcplondon.ac.uk/ 5
http://www.wellclosesquare.co.uk/ 5
http://www.ama-assn.org/ 5
http://www.awhonn.org/awhonn/ 5
http://wonder.cdc.gov/ 5
http://www.icsi.org/ 5

1 Aanbevolen in: 11
2 Aanbevolen in: 16
3 Aanbevolen in: 46
4 Aanbevolen in: 11
5 Aanbevolen in: 21 20

 1. bijlage 18

De conceptrichtlijn is voor bekendmaking voorgelegd aan drie externe experts. Deze experts waren niet bij de ontwikkeling van de richtlijn betrokken. De experts beoordeelden de richtlijn positief. Gegeven adviezen zijn verwerkt in de richtlijn. De experts hebben niet de praktijkkaart kunnen beoordelen.

De richtlijn is beoordeeld door de volgende externe experts


 • Dhr. dr. Fred K.L. Spijkervet, UMC Groningen
  Chef de clinique afdeling Kaakchirurgie; tandarts en kaakchirurg

 • Dhr. H. (Huib) van der Wildt, UMC Groningen, afdeling Brachytherapie
  Verpleegkundige

 • Dhr. dr. ir. H. (Hans) de Beer, CBO, programma Richtlijnen
  Lid GRADE Working Group. Expert op het gebied van methodiek en in het bijzonder van de GRADE-methodiek.

  Indien gewenst kunnen de resultaten van deze beoordelingen opgevraagd worden bij het Landelijk Expertisecentrum voor Verpleging en Verzorging.

 1. Bijlage 1920 Item Oral Mucositis Index (OMI-20)
De OMI-20 95 is een aanpassing van de 34 Oral Mucositis Rating Scale van Schubert et al. (1992) 97. De OMI-20 bestaat uit het bepalen van roodheid en laesies op negen plaatsen in de mond en de mate van oedemen en atrofie op één plaats. Alle items kunnen 0 tot 3 punten scoren met een mogelijke totaalscore van 0 tot 60 punten. De OMI-20 bevat items die het meest gebruikt worden in meetinstrumenten en lijkt hanteerbaar.

Oral Mucositis Assessment Scale (OMAS)
De OMAS is ontwikkeld door Sonis et al. (1999) 99. Een panel van experts ontwikkelde met de OMAS een meetinstrument dat objectieve en subjectieve indicatoren van orale muco­sitis apart van elkaar meet. Roodheid en laesies worden op negen plaatsen in de mond bepaald. Mondpijn en moeilijkheden met slikken worden met behulp van een VAS bepaald. Tot slot wordt de mogelijkheid tot eten door de patiënt bepaald. De objectieve symp­tomen (roodheid en laesies) hebben een sterke correlatie met de subjectieve symp­tomen (pijn en slikken). Het instrument levert niet één uiteindelijke score op. De onder­zoe­kers geven aan dat het instrument gemakkelijk te gebruiken is en minder dan vijf minuten in beslag neemt. Voor het bepalen van roodheid werd een kleuren­kaart gebruikt. Er is niet beschreven hoe deze eruitzag en gebruikt werd.

World Health Organisation Grading of Mucositis (WHO)
Het veelgebruikte WHO-instrument 104 is ontstaan op basis van consen­sus van een aantal experts gespecialiseerd in de oncologie. Het instrument deelt de ernst van orale mucositis in in van tevoren omschreven categorieën. Per categorie (of graad) zijn de symptomen beschreven. Het WHO-instrument combineert objectieve veranderingen in het slijmvlies met functionele uitkomstmaten (mogelijkheid tot eten) om tot een score te komen. Het aantal symptomen varieert per categorie, de symptomen zijn niet gedefinieerd. Door zijn eenvoud lijkt het instrument hanteerbaar: er wordt naar slechts vier items gekeken. Probleem bij dit instrument is echter dat de vier factoren laesies, pijn, kleur en kunnen eten of drinken niet in elke categorie terugkomen. Hierdoor is het verloop van de mucositis alleen af te lezen aan ‘de mogelijkheid om te kunnen eten en drinken'. Tijdens het ziekte­verloop kunnen er echter andere oorzaken zijn dan orale mucositis die de patiënt belemmeren in eten en drinken. Hierdoor kan er bias ontstaan.

NCI Common Toxicity Criteria (NCI-CTC)
Het National Cancer Institute (NCI) heeft de veelgebruikte CTC ontwikkeld voor evaluatie van effecten van radiotherapie (NCI-CTC v.2) en chemotherapie op het mondslijmvlies. Ook is er een aparte versie voor patiënten die beenmergtransplantatie krijgen. De versie voor patiënten die met radiotherapie behandeld worden, is gebaseerd op uitsluitend objectieve bevindingen (roodheid, ulceraties of pseudomembranen). De andere scores zijn daarnaast ook op subjectieve bevindingen gebaseerd (pijn bij slikken).

Daily Mucositis Score (DMS)
Donnelly et al. (1992) 88 ontwikkelden het Daily Mucositis Score instrument om een verband te kunnen leggen tussen mucositis enerzijds en koorts en infectie anderzijds bij HSCT-ontvangers. Het instrument meet vijf, helder omschreven, items: erytheem, laesies, oedeem, pijn en slikproblemen. Aan de items kunnen vier verschillende graderingen toegekend worden. Door de waarden bij elkaar op te tellen, ontstaat de Daily Mucositis Score op een schaal van 0 tot 15. Door zijn eenvoud lijkt dit instrument te gebruiken in de dagelijkse verpleegkundige praktijk 106.


 1. Bijlage 20


OMAS: scoreformulier

Oral Mucositis Assessment Scale

Patiënt Nummer ....
Datum


Objectieve criteria


Locatie

Roodheid* (ommcirkelen)

Ulceraties­/Pseudomembranen**

(omcirkelen)

Bovenlip

0 1 2

0 1 2 3

Onderlip

0 1 2

0 1 2 3

Rechterwang

0 1 2

0 1 2 3

Linkerwang

0 1 2

0 1 2 3

Rechts ventrale en laterale tong

0 1 2

0 1 2 3

Links ventrale en laterale tong

0 1 2

0 1 2 3

Mondbodem

0 1 2

0 1 2 3

Zachte gehemelte/farynxbogen

0 1 2

0 1 2 3

Harde gehemelte

0 1 2

0 1 2 3

* Roodheid: 0 = geen, 1 = mild, 2 = ernstig
** Ulceratie/Pseudomembranen: 0 = geen laesie, 1 = cumulatieve grootte op één locatie
1 cm2, 2 = cumulatieve grootte op één locatie 1 cm2 -
3 cm2 ; 3 = >3cm2

Gemiddelde score (optellen en delen door 9): voor roodheid = ___ ___


voor ulceraties/pseudomembranen = ___ ___
Mean Objective Mucositis Score = ___ ___

Subjectieve criteria


I. Mondpijn
Geef op de onderstaande lijn met een verticaal streepje aan hoe erg de pijn in uw mond OP DIT MOMENT is:


_______________________________________________________________________

Geen pijn Ondragelijke pijn

II. Slikken
Geef op de onderstaande lijn met een verticaal streepje aan hoe het slikken OP DIT MOMENT gaat:
_______________________________________________________________________
Geen probleem Kan niet slikken

Geef aan wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot eten op een vierpuntsschaal:
1= normaal; 2= alleen zacht voedsel; 3=alleen vloeibaar; 4= eten is niet mogelijk
Worden er medicijnen gebruikt in verband met de mondpijn? Zo ja, welke?

OMI-20

Oral Mucositis Index
Labial mucosa

Buccal Mucosa

Tongue

Floor of mouth

Soft palate
Lower

Upper

R

L

Dorsal

Lateral

VentralAtrophy
Erythema
Edema
Ulceration

Pseudomembrane

(Measure in cm)


R = Patient's rigth L = Patient's Left

Comments: Total score:
.................


lnstructions for grading:
Each box must have a number
Record 0 to 3 in each box based on the following criteria:

Dorsal tongue atrophy: scored from "normal" length of filiform papilla to grade 3 (total loss of normal architecture [i.e., bald tongue])

(00 = normal, 01 = mild atrophy, 02 = moderate atrophy, 03 = severe atrophy)Erythema: scored from "normal" redness to a site for grade 03 (color of fresh oxygenated red blood)
((00 = normal, 01 = mild erythema, 02 = moderate erythema, 03 = severe erythema)

Lateral tongue edema: scored from "normal" to grade 03 (tongue indented s/p pressure of teeth, and "fills" the oral cavity to palate)(00 = normal, 01 = mild edema, 02 = moderate edema, 03 = severe edema)

Ulceration/pseudomembrane: Surface area of involvement for each site
00 = no ulceration/pseudomembrane
01 = > 0 cm2 but < I cm2
02 =  1 cm2 but < 2 cm2
03 = 2 cm2

OMI Grading rules
1. If there are no changes in erythema, ulceration, pseudomembrane, or edema for any areas, all elements to be scored as
grade 0.
2. Any alterations from normal in erythema or edema for any area must be scored as follows:
a. If there are only mild changes, no matter what the total surface area of involvement, the change must be scored as 1.
b. If there are any grade 2 or 3 level changes for erythema or edema for any areas, you must first estimate the total surface area involved for EACH grade of change for EACH quality (i.e., erythema, edema). The following decision tree is then followed:
i. If the total estimated surface area for a site has only one grade of

change and it is less than 25%, enter a score as one grade lower.Examples: Right buccal erythema is a 2 for only 20% of the area, enter a score of 1. Lower labial erythema is a series of spots of grade 3, but adding surface areas for all spots together gives a total surface area of involvement of 15%, enter a score of 2. (Remember Rule 2a: if upper labial mucosa has grade I erythema of 21% of the surfacearea, it is still scored as a grade 1 change)

ii. If an area has one grade change and the total estimated surface area for the grade of change is >= 25%, then enter that grade.

Example: Lateral tongue has a grade 2 edema for about 33% of area, enter score of 2 for that area.

iii. If an area has two or more different grades of change for a quality (i.e., erythema or edema), estimate the total surface for EACH grade.

Use the following scale:


1. If each grade of change is <25% of the surface area, score as one grade lower than the higher of the grades.
Example: soft palate erythema is a mixture of 10 grade 3, and 24% grade 1, then score as grade 2.

2. If an area has two or more different grades of change with one change >= 25% of surface area, and the others <25%, enter the score for the larger/largest surface area.


Example: lower labial mucosa is 40% grade 2 and 15% grade 3, score as grade 3.

iV. If an area has two or more different grades of change with all changes >25%, enter the score for that area that is the highest score.

Example: soft palate erythema is 30% grade 3, 50% grade 2: score as grade 3.

NCI-CTC score
National Cancer Institute - Common Toxicity Criteria

De NCI-score voor patiënten die behandeld worden met radiotherapie:graad

0

1

2

3

4

NCI

Objectieve scoreGeen mucositis

Roodheid van het slijmvlies

Op enkele plekken ulceraties of pseudo­membranen

Samenvloeiende ulceraties of pseudomembranen

Weefselnecrose

De NCI-score voor patiënten die behandeld worden met chemotherapie:graad

0

1

2

3

4

NCI

Objectieve subjectieve en functionele

score


Geen veranderingen

Pijnloze ucleraties erytheem of milde pijn, geen leasies

Pijnlijk erytheem, oedeem of ucleraties. Eten of slikken mogelijk.

Pijnlijk erytheem, oedeem of ucleraties.

Intraveneuze hydratatie nodig.Symptomen geassocieerd

met levensbedreigende consequenties
DMS
Daily Mucositis Score

Item

Graad

Leasies

0, 1, 2, 3

Erytheem

0, 1, 2, 3

Oedeem

0, 1, 2, 3

Pijn

0, 1, 2, 3

Droge mond

-

Slokproblemen

0, 1, 2, 3

Score

Totaal: ( 0 - 15)
Graden

0 : afwezigheid van orale mucositis

1-7 : graad I of milde mucositis

8-14 : graad II of matige mucositis

15 : graade III of ernstige mucositis
WHO-mucositis score
World Health Organisation

graad

0

1

2

3

4

WHO

Geen veranderingen

Pijnlijkheid en roodheid

Roodheid, pseudomembranen, Eten van vast voedsel mogelijk

Pseudomembranen, alleen vloeibare voeding mogelijk

Voedselinname niet mogelijk
 1. Deel met je vrienden:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina