Bijlage 1: Voorbeelden duurzame ontwikkelingen in Haven RotterdamDovnload 12.03 Kb.
Datum28.09.2018
Grootte12.03 Kb.


Bijlage 1: Voorbeelden duurzame ontwikkelingen in Haven Rotterdam


  1. Biobased industrie in de haven

Een belangrijk element in de strategie van Havenbedrijf Rotterdam is het stimuleren van de biobased industrie. Hierbij wordt gekeken naar warmte, elektriciteit, hernieuwbare brandstoffen en chemie. In het haven- en industriecomplex vinden al grote hoeveelheden soorten biomassa hun weg naar de haven: granen, bio-ethanol, biodiesel, plantaardige oliën. In de haven opereren al raffinaderijen voor plantaardige oliën voor diverse verwerkende industrieën, fabrieken voor biobrandstoffen, die bij benzine en diesel kunnen worden bijgemengd, en centrales die biomassa bijstoken. Voor chemische processen maakt het niet uit of de grondstof fossiel of biobased is. Daarom is juist Rotterdam een gunstige vestigingsplaats voor biobased chemie: biobased fabrieken sluiten probleemloos aan op fossiel. Door de gunstige uitgangspositie van Rotterdam en omdat het Havenbedrijf Rotterdam hier de afgelopen jaren sterk op heeft ingezet heeft Rotterdam nu al het grootste biobased cluster van Europa.
Enkele feiten over het biobased cluster in Rotterdam:

Import & Export Hub; overslag van grondstoffen en producten

Productiecapaciteit op basis van nieuwe grondstoffen

8 mln. ton/jaar plantaardige olie

4 plantaardige olieraffinaderijen: 2,3 mln. ton/jaar

3,5 mln. ton/jaar bio brandstoffen

4 biobrandstoffabrieken: 2,0 mln. ton/jaar

10 mln. ton/jaar agribulk

2 bio-chemie fabrieken: 500.000 ton/jaar

1 mln. ton/jaar ligno-cellulose

Biomassa

3 energiecentrales die biomassa bij stoken

1,5 mln. ton/jaar afval

1 energiecentrale op basis van afval  1. Duurzame energieopwekking in de haven

Duurzame energieopwekking is tevens een belangrijke ontwikkeling. Op dit moment staat voor 200 Megawatt (MW) aan windturbines in het havengebied. Dat is meer dan 10% van alle windenergie in Nederland. In de Havenvisie 2030 heeft het Havenbedrijf Rotterdam met diverse partners afgesproken dat het totaal opgestelde vermogen in 2020 300 MW is. Dat komt neer op stroom voor 300.000 huishoudens per jaar. In de haven zijn zo’n 15 locaties waar nu windturbines staan of geplaatst worden. Ook de zeewering van Maasvlakte 2 is een belangrijke locatie.
Verder wordt gekeken naar het gebruik van de zon als energiebron. Op het dak van de Onderzeebootloods op RDM Heyplaat staat het grootste zonnepanelenpark van de Rotterdamse haven. Met een jaarlijkse capaciteit van ongeveer 500 MWh is dit goed voor zo’n 150 huishoudens.


  1. Voorbeelden van nieuwe ontwikkelingen in de haven  • Op Maasvlakte 2 is terrein gereserveerd voor Plug & Play voor een nieuw biobased cluster. Samen met onze Plug & Play-partners Stedin, Uniper, Evides en Vopak zorgen wij daar voor een kant-en-klare basisinfrastructuur, inclusief nutsvoorzieningen. Vestiging willen wij op die manier extra aantrekkelijk maken.

  • Op het terrein van het biobrandstofbedrijf Neste op de Maasvlakte is in 2015 gestart met de bouw van een installatie voor de productie van hernieuwbare LPG-brandstof. Bio-LPG is een vloeibaar gemaakt mengsel van propaan- en butaangas. Het kan gebruikt worden in auto’s en vrachtwagens die op fossiele LPG rijden. LPG stoot bij het verbranden minder CO2 uit dan diesel en benzine. Neste produceert en levert wereldwijd verschillende biobrandstoffen. Het Nederlandse bedrijf SHV Energy zal de biobrandstof verkopen.

  • Op 15 december 2015 is een nieuwe stimuleringsregeling voor het bunkeren van LNG gepresenteerd. Het Havenbedrijf Rotterdam reserveert hiervoor tot 2020 in totaal €1,5 mln. Zeeschepen die LNG bunkeren kunnen in aanmerking komen voor een korting ter hoogte van 10 % op het bruto zeehavengeld.

  • Vestiging Sif-Verbrugge op Maasvlakte 2: Op een nieuwe terminal van circa 42 hectare gaat Sif Group stalen fundaties produceren voor offshore windparken.

  • Rijkswaterstaat, Sunfloat en het Havenbedrijf Rotterdam zijn in november 2015 begonnen met een proef voor het grootschalig toepassen van drijvende en draaiende zonnepanelen in de Slufter, een depot voor verontreinigd sediment op de Maasvlakte. Het gaat vooralsnog om een proef voor de duur van een jaar met 20 vlotten waarop in totaal 120 panelen zijn gemonteerd.
Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina