BewonersDeal over wonen en zelfbeheer – Landelijke Bewonersdag 2015Dovnload 8.18 Kb.
Datum26.10.2018
Grootte8.18 Kb.

BewonersDeal over wonen en zelfbeheer

– Landelijke Bewonersdag 2015 –Een Kennisnetwerk van, voor en door wooncoöperaties


Een gezamenlijk voorstel van de Nederlandse Woonbond, Amsterdams Steunpunt Wonen en de Woningbouwvereniging Gelderland

om wooncoöperaties te stimuleren

In Nederland hebben de meeste mensen hun eigen woning gekocht, of ze huren een woning van een verhuurder. Veel andere smaken zijn er niet. Slechts 1 procent van de Nederlanders woont in een complex dat de bewoners gezamenlijk in eigen beheer hebben. Dat is een stuk minder dan in de rest van Europa. Gemiddeld woont namelijk 1 op de 10 Europeanen in een wooncoöperatie: een door de bewoners zelf beheerd complex.


De voordelen van coöperatief wonen zijn talrijk. Zo hebben bewoners optimale zeggenschap over de kwaliteit en invulling van hun eigen woon- en leefomgeving. Ze kunnen zelf beslissen over hoe ze het wonen betaalbaar gaan houden. De dienstverlening aan bewoners in zelfbeheercomplexen is een stuk beter. En het levert veel sociale en maatschappelijke meerwaarde op. Zoals gemeenschappelijke voorzieningen en meer interactie tussen bewoners. Dankzij zelfbeheer kunnen bewoners vaak ook hun kwaliteiten ontwikkelen. Dit alles heeft niet alleen een positieve weerslag op de bewoners, maar ook op de wijk en dus op de stad.
WoonCOÖPeraties (niet te verwarren met de ons bekende woningCORPOaties) zijn dus nog niet gebruikelijk in Nederland. Maar daar begint langzaam verandering in te komen!
Natuurlijk nemen bewoners ook op het gebied van wonen steeds liever het heft in eigen hand. Dat is beter dan afhankelijk te blijven van een wispelturige verhuurder die nu eens de huren fors verhoogt, dan weer van plan is om de woningen te verkopen aan een (buitenlandse) belegger. Wat meespeelt is dat het werkdomein van de woningcorporaties flink wordt ingeperkt door nieuwe wetgeving. Woningcorporaties staan onder druk om veel van hun woningen te verkopen of duurder te maken. Tegelijkertijd geeft de nieuwe Woningwet die per 1 juli 2015 van kracht is, huurders het recht om een wooncoöperatie te starten (of in elk geval: een plan daartoe in te dienen).
Dit betekent allemaal nog niet dat er vanzelf meer wooncoöperaties zullen komen. Het coöperatieve wonen vraagt namelijk om een serieuze cultuuromslag binnen de Nederlandse (volks)huisvesting. Het is daarom nodig om enthousiasme voor deze verandering te bewerkstelligen bij de gevestigde instituties (zoals woningcorporaties, overheden, financiële instellingen en marktpartijen). Maar net zo hard nodig is het om bewoners die met wonen in zelfbeheer en de wooncoöperatie aan de slag willen, op gang te helpen.
De Woonbond, het Amsterdams Steunpunt Wonen en de Woningbouwvereniging Gelderland, hebben daarom het initiatief genomen om een Kenniscentrum van, voor en door wooncoöperaties op te zetten. Binnen dat kennisnetwerk moeten bewonersgroepen die aan de slag willen (of al bezig zijn) met coöperatief wonen, elkaar kunnen vinden om informatie uit te wisselen en van elkaar te leren. Deelnemers aan het netwerk brengen (ervarings)kennis is om het te delen met anderen en kunnen er dus ook informatie komen halen. Het kennisnetwerk bundelt al die informatie en kennis. Zowel op internet, als door fysieke bijeenkomsten te faciliteren.
In het kennisnetwerk staan dus de initiatiefnemers van wooncoöperaties centraal. Vrij toegankelijke kennis- en informatieuitwisseling zijn van cruciaal belang voor startende initiatieven, maar ook voor wooncoöperaties in een later stadium met bijvoorbeeld vragen over beheer. De vrije toegankelijkheid sluit het beste aan op de aard van coöperatief wonen. Wooncoöperaties draaien immers voor het grootste deel op vrijwilligerswerk van bewoners.
Het kennisnetwerk is dan ook gefundeerd op principes van zelforganisatie en coöperatief ondernemen zoals gedefinieerd door de International Co-operative Alliance (ICA) waaronder vrijwillig en open lidmaatschap, democratische controle door de leden en aandacht voor onderwijs en de gemeenschap.

Het kennisnetwerk moet op termijn zelfstandig en onafhankelijk van de oprichtende organisaties kunnen functioneren en zichzelf in stand kunnen houden. Dat staat bij de oprichting van het kennisnetwerk vanaf dag één centraal. Binnen het kennisnetwerk zullen de deelnemende wooncoöperaties zelf kunnen bepalen wat hun gezamenlijke agenda is en welke behoeften er zijn op het gebied van specialistische kennis en ondersteuning.


De Woonbond, het Amsterdams Steunpunt Wonen en de Woningbouwvereniging Gelderland sluiten graag een BewonersDeal met bewoners(groepen), gemeenten en andere partijen die willen bijdragen aan het Kennisnetwerk van, voor en door wooncoöperaties.

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina