Basisschool de WegwijzerDovnload 262.87 Kb.
Datum26.10.2018
Grootte262.87 Kb.

Basisschool de Wegwijzer

Mijnzetellaan 4

6412 EN Heerlen

www.bswegwijzer.nl

info@bswegwijzer.nl


Werkwijze en afspraken groepen 1 en 2

Het is van belang om een vaste werkwijze en een doorgaande lijn te blijven bewaken.

In elke bouw wordt vastgelegd wat de afspraken zijn.
Dagplanning:
De leerlingen komen binnen en gaan naar buiten via de achterpoort.
-08.35 uur: Vanaf deze tijd komen de kinderen binnen, jassen en tassen gaan in de daarvoor bestemde kluisjes.

Om de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen worden ze gestimuleerd om hun jassen en tassen zelf op te ruimen in de daarvoor bestemde kluisjes (voorzien van eigen naam).

Kinderen hebben gedurende het hele jaar hun eigen vaste kluisje.

Pakjes en bekers (voorzien van naam) gaan in de daarvoor bestemde bakken (op het aanrecht) in de klassen.
-08.45 uur De bel gaat 2x kort na elkaar. De kinderen moeten in de klas zijn, de lestijd begint. We beginnen

met de spelinloop.


-08.55 uur De spelinloop is ten einde, het dagprogramma begint. De dagplanning wordt a.d.h.v. de dagritme kaartjes (methode Schatkist) besproken.

Er vinden activiteiten plaats in de klas behorende bij de methode Schatkist: taal, rekenen, hoekenwerk, bewegingsonderwijs, muziekonderwijs enz.

-10.15 uur Tussendoortje:

In de klas hebben de kinderen rond 10.15 uur ongeveer 10 minuten de tijd voor hun tussendoortje.

Dit houdt in dat we weinig tijd hebben om een (uitgesteld) ontbijt te nuttigen.

Een boterhammetje, stukje fruit en wat drinken is dan voldoende als de kinderen voor het naar school gaan hebben ontbeten.

-12.00 uur Grote pauze

-14.45 uur School uit op woensdag om 12.30 uurAfsluiting van elke dag:

Elke dag wordt afgesloten met een “punt” op de thermometer. De groep geeft hiermee aan hoe de dag is verlopen. Deze afsluiting hoort bij GDO.

Elke vrijdag wordt het weekgemiddelde van de thermometer doorgegeven aan directie.

Ouders van de kleuters wachten bij het hek op de kinderen.

Kinderen waarvan ouders te laat zijn, wachten bij de leerkracht in de groep.

Werkwijze en afspraken in de groepen:
Dagplanning:

Alle kleutergroepen beschikken over dagritmekaarten. Deze hangen op een duidelijke plaats in de klas.


Stilteteken:

- We gebruiken het stilteteken.

Leerkracht neemt een centrale plaats in voor in de klas, klapt 3x en zegt tegelijkertijd “1, 2, 3 dit is wat ik zie” en steekt een hand omhoog.

-Kinderen leggen alles neer

-Zijn stil

-Steken ook de hand omhoog

-Kijken en luisteren naar de juf
Coöperatieve werkvormen:

De school heeft als speerpunt het werken met coöperatieve werkvormen.

Bijvoorbeeld maatjeswerk (schouder- en oogmaatje), binnen- en buitenkring, tweespraak, rondpraat.
WC gebruik:

De kinderen in de kleutergroepen gaan naar het toilet en nemen een “wc-ketting of WC-eend “ mee.

Na wc gebruik hangen ze de ketting weer op of zetten de eend terug op de afgesproken plaats.
Afspraken m.b.t. zelfstandig werken:

Om het geheel nog meer te visualiseren draagt de leerkracht tijdens het zelfstandig werken een bloemen ketting.

Als de juf de ketting om heeft, mag je haar niet storen, maar zelf voor een oplossing van het probleem zorgen.
Afspraken voor de gymles:

In de klas kleden de kleuters zich uit, ondergoed blijft aan. Ook dragen ze tijdens de gymles gymschoentjes.

De gymschoenen blijven in de klas. Ook hier wordt de zelfstandigheid van de kleuters bevorderd door de kinderen zoveel mogelijk zelf te laten doen tijdens het aan- en uitkleden.
Verjaardag:

Ouders mogen tijdens het feesten in de klas zijn. Tijd wordt in onderling overleg afgesproken, meestal aan het einde van de ochtend of middag.

Elke leerkracht vult het vieren van een verjaardag op eigen wijze in.

Leerkracht zorgt (de dag voor de verjaardag) voor een kroon.


Traktatie:

De uitgedeelde traktaties gaan mee naar huis (behalve ijs).


Vanuit GDO

Wij bevorderen de sociaal-emotionele ontwikkeling door middel van de sociokring. Deze vindt één keer per week plaats. De kinderen bespreken samen wat er goed gaat in de klas/ buiten, wat er beter kan (verbeterregel) en geven elkaar complimenten. In de gouden doos worden de gouden regels verzameld, dit zijn verbeterregels die behaald zijn. In de sociokring is ruimte voor het bespreken van problemen, maar er worden geen conflicten uitgesproken.Tevens werken wij met Effectieve Conflicthantering. Hierbij leren wij de kinderen zelf conflicten op te lossen, als dat nodig is onder toeziend oog van de leerkracht. Kinderen die schoolregels overtreden, verbaal of lichamelijk geweld gebruiken, krijgen een passende straf. Het kan voorkomen dat conflictgesprekken na school worden gevoerd.
Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina