Basiscursus Cognitieve VaardighedenDovnload 10.71 Kb.
Datum13.06.2018
Grootte10.71 Kb.

Informatiefolder voor patiënten en verwijzers van


Cognitieve Therapie Groep

Informatie voor patiënten en verwijzers

Wat zijn cognities?

‘Cognities’ is een ander woord voor gedachten. We voelen ons soms blij, verdrietig, boos of bang en dit lijkt vaak plotseling te volgen op bepaalde gebeurtenissen. Dit gaat echter niet automatisch. We denken namelijk eerst nog iets over die gebeurtenis en dit veroorzaakt ons gevoel. Dit gaat vaak heel snel en soms ook onbewust. Ons denken is heel bepalend voor hoe we ons voelen.


De invloed van cognities op ons gevoel

Stel, u hebt een afspraak met een vriend. Hij zou om acht uur ‘s avonds langs komen. Het is inmiddels half negen. Hoe voelt u zich dan? Verschillende mensen kunnen verschillende emoties hebben: geïrriteerd, erg boos, een beetje ongerust, vreselijk bang, verdrietig, enzovoort. Dit is afhankelijk van hun gedachten op dat moment. Bijvoorbeeld de gedachte: ‘Hij heeft een ongeluk gehad’ leidt tot een heel ander gevoel dan: ‘Hij vindt mij niet belangrijk’.

Welke gedachte iemand heeft naar aanleiding van een gebeurtenis, bepaalt dus welk gevoel hij of zij op dat moment ervaart. Vanuit dit gevoel gaat men weer tot handelen over.

Schematisch ziet dat er als volgt uit:


Situatie ----> gedachten ----> gevoel ----> gedrag
Sommige gedachten kunnen onnodig hevige gevoelens oproepen. Hierdoor kunnen psychische klachten ontstaan en/of in stand worden gehouden.
Effectiviteit

Wetenschappelijk onderzoek heeft in de afgelopen jaren aangetoond dat het aanleren van cognitieve vaardigheden effectief is bij het bestrijden van veel psychische klachten. In de landelijke richtlijnen voor de behandeling van angststoornissen en depressie staat cognitieve therapie in veel gevallen als eerste keus in de psychologische behandeling vermeld.


Voor wie is de cognitieve therapie groep geschikt?

De cognitieve therapie groep is bedoeld voor mensen met een stemmings- of angststoornis die belemmerd worden door hun gedachten. Om deel te kunnen nemen aan de groep is het nodig dat patiënten al bedreven zijn in het herkennen en verwoorden van gevoelens en gedachten. Met de vaste behandelaar hebben patiënten een aantal sessies besteed aan het leren invullen van cognitieve dagboeken, waarin gebeurtenis, gevoelens, gedachten en gedrag zijn uitgeplozen. Er is geen ervaring vereist met het uitdagen van gedachten.


Inhoud van de cognitieve therapie groep

Binnen GGz Centraal de Meregaard wordt de cognitieve therapie groep tweemaal per jaar gegeven. Er is een maximum van acht deelnemers. In de cognitieve therapiegroep leren patiënten met behulp van verschillende technieken hun angstig of somber makende gedachten onder de loep te nemen en te onderzoeken of ze wel reëel en kloppend zijn. Vervolgens wordt gezocht naar meer realistische en constructieve gedachten.


Wat wordt verwacht van de deelnemers?

Van de deelnemers verwachten wij dat ze elke bijeenkomst aanwezig zijn, actief deelnemen en tussen de bijeenkomsten door een half uur per dag vrij maken voor het lezen van de uitgedeelde informatie en het oefenen met de stof. In de therapiegroep werken wij aan de hand van de ingevulde dagboeken. Het is dus belangrijk dat de deelnemers zorgvuldig met de informatie om gaan die ze horen tijdens de bijeenkomsten.


Praktische informatie over de cognitieve therapie groep

De deelnemer kan aangemeld worden door zijn/haar vaste behandelaar voor een indicatiegesprek. In dit gesprek zal de groepstherapeut uitleg geven over het doel en de inhoud van de behandeling en wordt met de deelnemer besproken of dat aansluit bij zijn of haar doelen. De behandeling bestaat uit twaalf wekelijkse sessies van twee uur.


Aanmelden

De aanmelding verloopt via uw vaste behandelaar.


Kosten

Voor gezondheidszorg geldt in Nederland een verplicht eigen risico voor elke verzekerde. Dat bedrag wordt jaarlijks vastgesteld. Ook de geestelijke gezondheidszorg valt onder dit eigen risico. Voor informatie over de kosten van uw behandeling of begeleiding bij GGz Centraal verwijzen wij u graag naar onze website www.ggzcentraal.nl/kosten. Hebt u nog vragen, stel ze aan uw behandelaar.


Voor nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u terecht bij GGz Centraal de Meregaard:Mw. K. van Vulpen, gezondheidszorgpsycholoog 036 5210200

© GGZ Centraal de Meregaard, december 2016, auteur: K. van Vulpen

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina