Bariumhydroxide (0 aq) Ba(OH)2 vastDovnload 83.35 Kb.
Pagina2/2
Datum26.10.2018
Grootte83.35 Kb.
1   2
Bariumhydroxide (8 aq)

Ba(OH)2.8H2O vastCAS

12230-71-6Gevaar

H 302-314-332 Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Schadelijk bij inademing.

P 280.1+3-301+330+331-305+351+338 Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.WGK 1Mr: 315,48KUL SLO NW - optie chemieCalciumhydroxide

Ca(OH)2 vastCAS

1305-62-0Gevaar

H 318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

P 280.1+3-305+351+338 Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.WGK 1Mr: 74,1KUL SLO NW - optie chemieKaliumhydroxide

KOH vastCAS

1310-58-3Gevaar

H 302-314 Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

P 280.1+3-301+330+331-305+351+338 Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.WGK 1Mr: 56,11KUL SLO NW - optie chemieNatriumhydroxide

NaOH vastCAS

1310-73-2Gevaar

H 314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

P 280.1+3-301+330+331-305+351+338 Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.WGK 1Mr: 40KUL SLO NW - optie chemie

Deel met je vrienden:
1   2


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina