Bariumhydroxide (0 aq) Ba(OH)2 vastDovnload 83.35 Kb.
Pagina1/2
Datum26.10.2018
Grootte83.35 Kb.
  1   2

Bariumhydroxide (0 aq)

Ba(OH)2 vastCAS

17194-00-2Gevaar

H 302-314-332 Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Schadelijk bij inademing.

P 280.1+3-301+330+331-305+351+338 Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.WGK 1Mr: 171,34KUL SLO NW - optie chemieBariumhydroxide (1 aq)

Ba(OH)2.H2O vastCAS

22326-55-2Gevaar

H 302-314-332 Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Schadelijk bij inademing.

P 280.1+3-301+330+331-305+351+338 Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.WGK 1Mr: 189,4KUL SLO NW - optie chemie

Deel met je vrienden:
  1   2


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina