Authorisatio nDovnload 6.24 Kb.
Datum24.09.2018
Grootte6.24 Kb.

A U T H O R I S A T I O N

Dear Madam/Sir,

Please accept this letter as written authorisation, as may be required by Article 28 of the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction (25 October 1980) and / or Article 13 of the European Convention on recognition and enforcement of decisions concerning custody of children and on restoration of custody of children (20 may 1980), empowering the Central Authority of the State where the child now resides

(Name of that State)………………………………………………………… or its designated representative, to act on my behalf.

Name of applicant:

Date of birth (dd/mm/yyyy):

Date (dd/mm/yyyy):

Place:


Signature:

V O L M A C H T

Geachte dame/heer,

Ik verzoek u dit document te aanvaarden als schriftelijke volmacht, zoals vereist in Artikel 28 van het Haags Verdrag inzake de burgerrechtelijke aspecten van internationale kinderontvoering (25 oktober 1980) en / of Artikel 13 van het Europees Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag over kinderen en betreffende het herstel van het gezag over kinderen (20 mei 1980), waarmee ik de Centrale autoriteit van het land waar het kind nu verblijft

(Naam van dat land).................................................................................. of diens aangewezen vertegenwoordiger in staat stel om namens mij op te treden.

Naam verzoeker:

Geboortedatum (dd/mm/yyyy):

Datum (dd/mm/yyyy):Plaats:

Handtekening:

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina