Artikelen uit eerdere jarenDovnload 9.96 Kb.
Datum15.09.2018
Grootte9.96 Kb.

Artikelen uit eerdere jaren (selectie)

 • 'Vrijwilligerswerk vanuit tijdbudgetperspectief'. In: P. Dekker (red.). Vrijwilligerswerk vergeleken. Civil society en vrijwilligerswerk, deel III. Den Haag: SCP, 1999: hoofdstuk 6 (pp. 143-180).

 • 'Vrijwilligerswerk in Nederland in historisch perspectief'. In: Ibid.: hoofdstuk 2 (pp. 33-68).

 • 'Godsdienst, maatschappelijke participatie en sociaal kapitaal'. In: Ibid.: hoofdstuk 8 (pp. 207-248).

 • 'Het sociaal kapitaal van de Nederlandse kiezer'. In: Tijdschrift voor Sociologie 1999, (20), 3-4: 303-331 (met P. Dekker).

 • 'Civic engagement and volunteering in the Netherlands: a 'Putnamian' analysis'. In: J.W. van Deth et al. (eds.) Social capital and European democracy. Routledge: London/New York, 1999 (pp. 75-107) (met P. Dekker).

 • 'Kerkelijkheid en maatschappelijke participatie in Nederland'. In: Tijdschrift voor Sociologie 1999, (20), 3-4: 367-394 (met P. Dekker).

 • 'A content analysis of the praying practices of Dutch youth'. In M. Hestenes (ed.), A medley of practical theology. Pretoria: University of South Africa, 1999 (reprint) (pp. 364-376) (met J. Janssen en C. den Draak).

 • 'Participatie'. In: Sociaal en Cultureel Planbureau (1998), Sociaal en cultureel rapport 1998. Den Haag: Vuga, 1998 (hoofdstuk 17; pp. 737-778).

 • 'Spiritualiteit en engagement: trends en verscheidenheid onder de Nederlandse bevolking'. In: C. Hogenhuis et al. (red.) Spiritualiteit als bondgenoot. De verbinding tussen geestkracht en daadkracht. Kampen: Kok, 1998 (pp. 78-113) (met P. Dekker).

 • 'Horror vacui: secularisatie en alternatieve zingeving in Nederland. Enkele trends sinds de jaren zestig'. In: A.E. Bronner et al. (red.), Recente ontwikkelingen in het marktonderzoek. Jaarboek 1998 van de Nederlandse Vereniging voor Marktonderzoek en Informatiemanagement. Haarlem: Uitgeverij de Vrieseborch, 1998 (pp. 151-171).

 • 'De stad van God en de stad van de mens'. In: A. Van Harskamp, E. Borgman en A.-M. Korte (red.), De religieuze ruis van onze tijd. Thesen over de versterving en wedergeboorte van de godsdienst. Zoetermeer: Meinema, 1998 (pp. 69-76).

 • 'Jeugdportret van God'. In: M. Michon (red.) Het zachte ruisen van de stilte. Over God in Nederland. Baarn: Ten Have, 1997 (pp. 109-120).

 • 'Participatie'. In: Sociaal en Cultureel Planbureau (1996), Sociaal en cultureel rapport 1996. Den Haag: Vuga, 1996 (hoofdstuk 11; pp. 529-559).

 • 'Heimwee naar de goede nieuwe tijd. Een premature beschouwing over de kwantitatieve betekenis van New Age'. In: Moerland, M. (red.), De kool en de geit in de Nieuwe Tijd. Wetenschappelijke reflecties op New Age. Utrecht: Jan van Arkel, 1996 (pp. 32-51).

 • 'Jongeren en waarden. Een beeld van waarderingen van jongeren uit sociologisch onderzoek'. Voorwerk 12 (1996) 1: 25-30.

 • 'Religie als menselijk project. De modularisering van religie en levensbeschouwing'. In: H.M. Kuitert, (red.), In stukken en brokken. Godsdienst en levensbeschouwing in een postmoderne tijd. Baarn: Ten Have, 1995 (pp. 39-62).

 • 'Vrije tijd, media en cultuur'. In: Sociaal en Cultureel Planbureau, Sociaal en cultureel rapport 1994. Den Haag: Vuga, 1994 (hoofdstuk 9; pp. 379-443).

 • 'Images of God in adolescence'. The International Journal for the Psychology of Religion 4 (1994) 2: 105-123 (met J. Janssen en M. Gerardts).

 • 'Religie en levensbeschouwing'. In: Dieleman, A., F. van der Linden & S. Perreijn (red.), Jeugd in meervoud. Theorieen, modellen en onderzoek van leefwerelden van jongeren. Utrecht: De Tijdsstroom, 1993 (hoofdstuk 14; pp. 326-339) (met J. Janssen).

 • 'Jongeren en politiek'. In: Dieleman, A., F. van der Linden & S. Perreijn (red.), Jeugd in meervoud. Theorieen, modellen en onderzoek van leefwerelden van jongeren. Utrecht: De Tijdsstroom, 1993 (hoofdstuk 15; pp. 340-350) (met J. Janssen).

 • 'Jongeren over natuur en milieu. Een onderzoek bij een landelijke steekproef van Nederlandse jong volwassenen'. Sociale Wetenschappen 36 (1993) 3: 25-51.

 • 'Bijgeloof of bij geloof? De relatie tussen christelijke religiositeit en de betrokkenheid bij paraculturele levensbeschouwelijke stromingen onder Nederlandse jong volwassenen'. Tijdschrift voor Theologie 33 (1993) 2: 166-176.

 • 'Waarden van jongeren na de middelbare school'. Sociologische Gids 40 (1993) 6: 482-501.

 • 'Jongeren over de dood en een hiernamaals'. Sociologische Gids 40 (1993) 3: 202-223.

 • 'Jongeren en New Age. Recente cijfers betreffende de betrokkenheid van jong volwassenen bij alternatieve levensbeschouwelijke stromingen'. Sociale Wetenschappen 36 (1993) 1: 1-23.

 • 'A content analysis of the praying practices of Dutch youth'. In: M. Hestenes (ed.), A medley of practical theology. Pretoria: University of South Africa, 1993 (pp. 364-376) (met J. Janssen en C. den Draak).

 • 'Jongenswereld-meisjeswereld? Jongeren over de relatie met hun ouders en leeftijdgenoten'. Comenius 12 (1992) 4: 430-449.

 • 'Jongeren, hun levensplanning en de relevantie van sekseverschillen'. Sociologische Gids 39 (1992) 4: 219-237.

 • 'Jongeren uit kerkelijke milieus. Een vergelijking tussen jongeren die zich niet langer als kerklid beschouwen, nominale kerkleden en kerkse kerkleden afkomstig uit kerkelijke gezinnen'. Sociale Wetenschappen 35 (1992) 2: 1-19.

 • 'Tussen hemel en aarde. Over jongeren en christelijke traditie'. Verbum 59 (1992) 6: 109-115.

 • Heartbreak Hotel. Jongeren en rituelen. Verbum 59 (1992) 2: 27-32.

 • 'De betekenis van jeugdstijlen voor de politieke meningsvorming van jongeren'. Sociologische Gids 38 (1991) 6: 372-397.

 • 'Jeugdcultuur: een kind van haar tijd. Inleiding en perspectief'. Jeugd en Samenleving 21(1991) 2/3: 68-85 (met J. Janssen).

 • 'Praying as an individualised ritual'. In: Heimbrock, H.-G. en Boudewijnse, H.B. (eds.) Current studies on rituals. Perspectives for the psychology of religion. Amsterdam/Atlanta: Rodopi, 1990 (pp. 71-87) (met J. Janssen en C. den Draak).

 • 'A content analysis of the praying practices of Dutch youth'. Journal for the Scientific Study of Religion 29 (1990) 1: 99-107 (met J. Janssen en C. den Draak).

 • 'Sirenenzang. De identificatie met cults en evangelische bewegingen onder jongeren tijdens en na hun middelbare schooltijd'. Nieuwe Religieuze Bewegingen 21 (1990): 67-95.

 • 'Impact of religious socialization in the family'. Journal of Empirical Theology 3 (1990) 1: 59-78.

 • 'Secularisering en Geborgenheid'. Sociale Wetenschappen (1983) 26: 1-27 (met A. Felling en J. Peters).


Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina