Ammoniak (oplossing) nh3 6,0 mol/lDovnload 107.09 Kb.
Pagina1/3
Datum26.10.2018
Grootte107.09 Kb.
  1   2   3

Ammoniak (oplossing)

NH3 6,0 mol/lCAS

1336-21-6Gevaar

H 314-335 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

P 280.1+3+7-301+330+331-305+351+338-309-310 Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen en in afzuigkast werken. NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen. Na blootstelling of bij onwel voelen: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.WGK 2Mr: 17,03KUL SLO NW - optie chemieAmmoniak (oplossing)

NH3 1,0 mol/lCAS

1336-21-6Waarschuwing

H 315-319 Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

P 280.1+3+7-305+351+338 Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen en in afzuigkast werken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.WGK 2Mr: 17,03KUL SLO NW - optie chemieAmmoniak (oplossing)

NH3 0,25 mol/lCAS

1336-21-6WGK 2Mr: 17,03KUL SLO NW - optie chemieAmmoniak (oplossing)

NH3 0,1 mol/lCAS

1336-21-6WGK 2Mr: 17,03KUL SLO NW - optie chemie

Deel met je vrienden:
  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina