Alcohol Verwerking van alcohol in ons lichaamDovnload 15.01 Kb.
Datum15.03.2018
Grootte15.01 Kb.

4. Alcohol

4.1 Verwerking van alcohol in ons lichaam
Alcohol levert energie en is als dusdanig als een voedingsstof te beschouwen, maar kan slechts in beperkte mate worden gebruikt, omdat alcohol in grotere hoeveelheden schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid.

Alcohol hoeft niet te worden afgebroken in het maagdarmkanaal, maar kan direct worden geresorbeerd. Vijf minuten na consumptie is er al alcohol in het bloed. Voedsel in de maag heeft een vertragende werking op de resorptie van alcohol. Alcohol op een nuchtere maak komt sneller in het bloed dan alcohol bij of na een maaltijd. Sterk alcoholische dranken blijven wat langer in de maag dan zwak alcoholische dranken zoals wijn en bier. Sterke dranken kunnen daarom gemakkelijker het maagslijmvlies aantasten.

5 tot 10% van de geresorbeerde alcohol wordt onveranderd via huid, longen en urine uitgescheiden. De rest wordt afgebroken in de lever. Onder invloed van het enzym alcoholdehydrogenase wordt alcohol omgezet in aceetaldehyde en daarna in acetaat. Door de alcoholafbraak in de lever komt energie vrij die de lever gebruikt. Het acetaat gaat via het bloed naar de lichaamscellen en wordt verbrand. 1 gram alcohol levert 7 kcal.

Aceetaldehyde 
is toxisch en is een belangrijke oorzaak van klachten na hoog alcoholgebruik: hoofdpijn, brandend maagzuur, braken, dorst, duizeligheid, transpiratie. Verder spelen vochtverlies, een laag bloedglucosegehalte en irritatie van het maagslijmvlies een rol.

Het lichaam heeft nog andere systemen waardoor alcohol afgebroken kan worden. Deze treden in werking bij alcoholgebruik vanaf zo’n 6 glazen per dag. Hierdoor wordt de alcohol sneller afgebroken, maar er wordt wel meer aceetaldehyde geproduceerd (Vereniging voor alcohol- en drugproblemen vzw, 2015).
4.2 Alcohol en gezondheid
Drempels vastgelegd door de WHO (World Health Organization):

Volgens recent wetenschappelijk onderzoek biedt voornamelijk een lage tot matige alcoholconsumptie bescherming tegen bepaalde ziekten, en dan vooral hart- en vaatziekten. Maar die bescherming is onderhevig aan bepaalde voorwaarden, omdat de achterliggende redenen complex zijn. Ten eerste geldt het beschermende effect van alcohol niet voor jongeren. Alcohol werkt pas beschermend bij mannen vanaf 40 jaar en bij vrouwen vanaf de menopauze, wanneer hun risico op hart- en vaatziekten begint te stijgen. En ten tweede bestaat er geen consensus over hoeveel lager het risico op hart- en vaatziekten dan wel is, noch over de hoeveelheid alcohol die tot een maximale vermindering van dat risico zou leiden.

In 2007 publiceerde de stichting WCRF (World Cancer Research Fund) haar tweede gedetailleerde verslag over voeding (Wiseman, 2008). Volgens dit verslag, dat vandaag nog steeds geldt als de beste referentie in zijn soort, met een inventarisatie van duizenden studies over een periode van 10 jaar, zijn er zeer overtuigende bewijzen dat alcohol het risico verhoogt op mond-, keel-, strottenhoofd- en slokdarmkanker, evenals borstkanker bij vrouwen en dikkedarmkanker bij mannen. Daarom nemen de experts een vrij streng standpunt in: ze raden alcohol volledig af, zelfs in kleine hoeveelheden en ondanks het beschermende effect ervan op het hart en de bloedvaten. De wetenschappers voeren aan dat de voordelen alleen opwegen tegen de nadelen bij mensen met een verhoogd risico op coronaire hartziekten: veertigplussers en vrouwen in de menopauze (Rousseau, 2013).

Richtlijnen over alcohol worden uitgedrukt in 'standaardglazen'. Een standaardglas bevat altijd dezelfde hoeveelheid alcohol, onafhankelijk van de grootte van het glas of het soort alcohol (10g pure alcohol). Wanneer een alcoholische drank dus wordt geschonken in het juiste glas, bevat elk glas ongeveer evenveel alcohol. Er bestaan wel uitzonderingen op die regel: een glas zwaar bier of een cocktail bevat meer alcohol dan een standaardglas. Onderstaande tabel geeft je alvast een idee (Vereniging voor alcohol- en drugproblemen vzw, 2015).

4.3 ​Bloedalcoholgehalte
Het is niet zo dat elke milliliter pure alcohol bij iedereen hetzelfde bloedalcoholgehalte veroorzaakt. De pure alcohol wordt namelijk gelijkelijk verdeeld over de totale hoeveelheid lichaamsvocht. Wie veel weegt, heeft meer lichaamsvocht dan een lichter iemand. Een lichter iemand merkt dus meer van eenzelfde aantal glazen dan een zwaarder iemand. Daarnaast is er ook nog een verschil tussen mannen en vrouwen: het lichaam van een vrouw bevat minder vocht per kilo gewicht dan dat van een man.

Via onderstaande formule kan een inschatting gemaakt worden van het bloedalcoholgehalte (VAB, 2015).

(a x 10)/(g x r) - (u - 0,5) x (g x 0,002)
a = aantal glazen
g = lichaamsgewicht
r = bij mannen 0,7 en bij vrouwen 0,5
u = het aantal uren vanaf het eerste glas


Opdrachten

Stel: Je drinkt 4 glazen bier op 3 uur tijd. Bereken je bloedalcoholgehalte na 3 uur.

Welk promillegehalte is wettelijk toegelaten in België?

Wat zijn symptomen van een kater? Verklaar waarom deze symptomen optreden.Wat kan je best doen als je ‘s morgens een kater hebt?


Video

Wat is het effect van alcohol op slaap?

Waarom heb je hoofdpijn bij een kater?

Is rijden met een kater (met 0 promille in je bloed) veilig?
Literatuurlijst

Rousseau, N. (2013). Alcohol en gezondheid: voor en tegen. Food in action, 4-7.

VAB. (2015). Alcohol- en drankmisbruik. Opgeroepen op juli 22, 2015, van VAB-reisbijstand: http://www.vab.be/nl/rijschool/content.aspx?pid=225

Vereniging voor alcohol- en drugproblemen vzw. (2015). Hoeveel alcohol is schadelijk? Opgeroepen op juli 22, 2015, van De druglijn.Wiseman, M. (2008). The second World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research expert report. Food, nutrition, physical activity, and the prevention of cancer: a global perspective. Proceedings of the Nutrition Society, 253-256.

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina