Aanmeldingsformulier Diëtistennetwerk Nederlandse Coeliakie VerenigingDovnload 189.74 Kb.
Datum27.04.2018
Grootte189.74 Kb.
Aanmeldingsformulier

Diëtistennetwerk Nederlandse Coeliakie Vereniging
Donateurnummer NCV
(aanmelden www.glutenvrij.nl)
Naam diëtist
Geboortedatum
Inschrijfnummer KP register
Kwaliteits geregistreerd of basis registratie?
AGB code praktijk
AGB code diëtist
Naam eigenaar praktijk
Naam praktijk
Adres
Postcode & Plaats praktijk
Telefoonnummer praktijk
Emailadres praktijk
Provincie praktijk
Voorkeur en motivatie soort netwerk:

Lid of aspirant-lid
De jaarlijkse contributie bedraagt naast het donateurschap van de NCV van minimaal €30 per jaar: €125 voor leden en €65 voor aspirant-leden.

o Ik ontvang graag een factuur. Het bedrag (€125 / €65) maak ik over naar IBAN NL22RABO0372478980 t.n.v. NCV te Naarden.

o Ik machtig de NCV om het bedrag (€120 / €60) jaarlijks te incasseren van mijn rekening tot wederopzegging (indien u kiest voor automatische incasso ontvangt u een korting van 5 euro per jaar.)


Mijn IBAN

 

Ten name van

 

Ik verklaar hierbij dit aanmeldformulier naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord te gaan met bijgaande voorwaarden (Bijlage 1) van het diëtistennetwerk van de NCV en te voldoen aan de daarin gestelde vereisten.


Datum:
Plaats:


Handtekening:

Bijlage 1: voorwaarden NCV- diëtistennetwerk
Voorwaarden aspirant-leden
Hoe word je aspirant-lid ?

 • Je bent donateur van de NCV (€30 per jaar)

 • Diploma Voeding en Diëtetiek

 • Minimaal basisregistratie in het kwaliteitsregister voor paramedici

 • Je hebt geen klacht tegen je lopen

 • Je bent onafhankelijk en niet verbonden aan commerciële aanbieders van glutenvrije producten of diensten

 • Betaling lidmaatschap Diëtistennetwerk NCV, kosten: €65 per jaar

 • Jaarlijks bijwonen van minimaal 1 themabijeenkomsten + aanleveren van 1 casus per 2 jaar

 • Je staat er voor in dat je conform de Wet Wkkgz (eventuele) klachten afhandelt en de andere vereisten uit deze wet in acht neemt*


Voorwaarden voor leden
Hoe word je volwaardig lid? • Je bent donateur van de NCV (€30 per jaar)

 • Diploma Voeding en Diëtetiek met minimaal 2 jaar werkervaring als diëtist + aantonen minimaal 1 coeliakie-consult per 2 maanden

 • Kwaliteitsgeregistreerd in het register voor paramedici

 • Basisscholing gevolgd + toets voldoende afgerond

 • Je hebt geen klacht tegen je lopen

 • Je bent onafhankelijk en niet verbonden aan commerciële aanbieders van glutenvrije producten of diensten

 • Betaling lidmaatschap Diëtistennetwerk NCV, kosten: €125 per jaar

 • Je staat er voor in dat je conform de Wet Wkkgz (eventuele) klachten afhandelt en de andere vereisten uit deze wet in acht neemt*

*Diëtisten met een zelfstandige praktijk die lid zijn van de NVD of DCN en geregistreerd staan bij het Basis/Kwaliteitsregister Paramedici zijn automatisch aangesloten bij de klachtenregeling van de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn. Diëtisten met een zelfstandige praktijk die niet bij deze klachtenregeling zijn aangesloten en diëtisten werkzaam binnen een instelling zijn aangesloten bij een (andere) onafhankelijke geschilleninstantie.


Hoe blijf je volwaardig lid?

 • Jaarlijks bijwonen van minimaal 1 themabijeenkomst + aanleveren van 1 casus per jaar

 • Bereidheid om een aspirant-lid van het Diëtistennetwerk NCV minimaal 4 coeliakie consulten te laten meelopen in uw praktijk

 • Je handelt conform de Wet Wkkgz (door onder meer klachten correct en conform die wet af te handelen)

Opzeggen


Opzegging van je lidmaatschap van het Diëtistennetwerk moet uiterlijk vóór 1 november van het lopende kalenderjaar. Je dient minimaal 1 jaar lid te blijven van het Diëtistennetwerk NCV. Je opzegging kun je sturen aan dietist@glutenvrij.nl met vermelding van reden.

Tot slot

Het lidmaatschap van het Diëtistennetwerk NCV is een persoonlijk lidmaatschap en niet overdraagbaar naar andere personen, bijvoorbeeld werkzaam binnen dezelfde praktijk of afdeling. Hieruit vloeit ook een persoonlijk recht voor toegang tot de site uit voor de leden en aspirant-leden van het Diëtistennetwerk NCV.Het is eveneens niet toegestaan om de persoonlijke inloggegevens te delen met niet-leden van het Diëtistennetwerk NCV. Indien blijkt dat aan deze voorwaarde geen gehoor wordt gegeven dan behoudt de NCV zich het recht voor om personen de toegang tot de site te ontzeggen.

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina