Aan: alle leden van de iknl-stamcelwerkgroep, regio AmsterdamDovnload 86.42 Kb.
Datum20.05.2018
Grootte86.42 Kb.

Aan: alle leden van de IKNL-stamcelwerkgroep, regio Amsterdam
Datum: 23-2-2017

Beste collegae,


Hierbij het IKNL-regio Amsterdam stamcelwerkgroep jaarverslag van 2016. Dank aan iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd!

.
Met vriendelijke groeten,


Joke W. Baars
Verslag van de IKNL-stamcelwerkgroep, regio Amsterdam van het jaar 2016

Frequentie van vergaderingen


Het PSCT team van het AMC, AvL en het Laboratorium voor Cel Therapie van Sanquin komen 1 x per 3 maanden bij elkaar. Tijdens deze vergaderingen worden kort de patiënten besproken die in de afgelopen 3 maanden een stamceltransplantatie hebben ondergaan. Tevens worden nieuwe ontwikkelingen, algemene en praktische zaken rondom de stamceltransplantaties besproken.

De betrokken teams bespreken wekelijks met elkaar alle (geplande) transplantatiepatiënten .

Het team van het VUmc heeft met elkaar aparte bijeenkomsten.

Wekelijks is er in alle 3 instituten een interne bespreking waarbij alle transplantaties worden besproken en gepland. 1 x per 2 weken worden alle onverwante transplantaties besproken met het team van het stamcellaboratorium van Sanquin en het team van het AMC. Een dergelijke bespreking wordt ook gehouden in het VUmc met hun eigen transplantatieteam.

Daarnaast zijn er bijeenkomsten van de teams van het AMC en VUmc over allogene stamceltransplantaties (MATCH-bijeenkomsten). Tevens is er bij VUmc jaarlijks een bijeenkomst betreffende de autologe transplantaties met de nazorgcentra.

Er zijn ook kinderen getransplanteerd in de regio Amsterdam. De kinderoncologen hebben aparte bijeenkomsten.


De leden van de IKNL regio Amsterdam stamcelwerkgroep voor volwassenen zijn:
VUmc: mevr. Dr. E. Meijer, Dr. J.J.W.M. Janssen, mevr. dr. E. de Jongh, mevr. Dr. M.J. Wondergem, internist-hematologen; Dr.G.J. Schuurhuis, hoofd stamcellaboratorium van het VUmc; mevr. C. van Roessel, datamanager trialbureau hematologie
AMC: mevr. Dr. M.J. Kersten, Dr. S.S. Zeerleder, mevr. Dr. M. Hazenberg, internist-hematologen; mevr. Dr.A.M. Westermann, internist-oncoloog; mevr. M. Rademaker, mevr. J. Wentholt, mevr. L. Suijk, verpleegkundige stamceltransplantatiecoördinatoren
Sanquin: Laboratorium voor Cel Therapie: mevr. Prof. Dr. C.E. v.d. Schoot, mevr. Dr. C. Voermans, mevr. A. de Vries, mevr. A. Vos en overige collegae.
Sanquin/HLA laboratorium: Dr. J. Lardy
AvL: Prof. Dr. S. Rodenhuis, Prof. Dr. J.B.A.G. Haanen, Dr. J.M. Kerst, mevr. Dr. J.W. Baars, internisten (oncologie/hemato-oncologie); mevr. M Holtkamp, verpleegkundige stamcelcoördinator, verpleegkundig specialist.
In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel volwassen patiënten in het jaar 2016 in de regio Amsterdam zijn getransplanteerd en bij welke indicaties stamcel- of beenmergtransplantaties werden toegepast.
Volwassen patiënten die een perifere stamcel-en/of beenmergtransplantatie ondergingen in 2016 in de IKNL regio Amsterdam per centrum

AMCVUmcAvL
Autoloog

Allogeen: HLA identieke familie donor

Allogeen MUD

Autoloog

Allogeen: HLA identieke familie donor

Allogeen MUD

Autoloog

ALL
1MA

2CB
2 RIST, 1 MA

4 RIST , 2 CB
CMML1 RIST
AML/APL

1

4 RIST

12 RIST, 1CB

3

5 RIST

12 RIST, 1 CB
MDS1 RIST

1

3 RIST

6 RIST, 1 haplo-id RIST, 1 haplo-id MA
CML/atypische CML
1 MA
Myelofibrose/MPN


1CB2 RIST
CLL/T-PLL3 RIST/1 RIST1 RIST
Multiple Myeloom / MGUS/PCD overig/

POEMS plasmacytoom4287

2 RIST

5 RIST
NHL

19

1 RIST

1 RIST

29

3 RIST

3 RIST
Hodgkin lymfoom

114

1 RISTWaldenström,

Amyloïdose,22


GATA-2 deficientie1 RIST

Thymusaplasie1 RIST

Mammca high risk/oligometasta11 ( totaal 19 x PSCT)

Testiscarc./

Kiemcel-tumor/medulloblastoom24 (6 x PSCT)5 ( totaal 11 x PSCT)

BPDCN
1 MA
Totaal

77

6: 5 RIST, 1MA

24: 20 RIST, 4 CB

130, totaal 132 PSCT

17: 16 RIST, 1MA

41: 34 RIST, 2 MA, 3 CB, 2 haplo-id (1 RIST, 1 MA)

16 patiënten, totaal 30 PSCT

Totaal aantal getransplanteerde volwassen patiënten per diagnose in 2016:Diagnose

Autoloog

Allogeen

Totaal

ALL
12

12

AML

4

35

39

BPDCN
1

1

CML/atypische CML
1

1

CMML
1

1

Myelofibrose/MPN
3

3

MDS

1

12

13

Multipel Myeloom (M. Kahler)/PCD overig/POEMS

129

7

136

NHL

48

8

56

Hodgkin lymfoom

15

1

16

Amyloïdose/Walden-ström

4
4

Mammaca high risk

11
11

Testiscarcinoom/

Kiemceltumoren11
11

Thymusapalsie/GATA-2 deficientie
2

2

Totaal

223

83

306

Totaal aantal autologe transplantaties in 2016 (dubbele transplantaties, retransplantaties, totaal ): 239 Totaal aantal allogene transplantaties in 2016 : 83
In het VUmc en AMC werden ook DLI verricht: in het AMC totaal 4 x: 2 DLI voor ALL, 2 DLI voor AML. In het VUmc totaal 40 DLI: 10 x DLI na SIB SCT (6 voor AML, 3 voor MM, 1 voor NHL) en 30 x DLI na MUD SCT (16 voor AML, 9 voor MM en 5 voor MDS).
In AvL: voor melanoom: 3 patiënten behandeling met TIL, 1 patiënt met TCR.
Afkortingen: ALL=acute lymfoblasten leukemie, AML= acute lymfatische leukemie, CML=chronische myeloïde leukemie, CLL- chronische lymfatische leukemie, MDS=myelodysplastisch syndroom, NHL=non-Hodgkin lymfoom, MM=multipel myeloom, mammaca = mammacarcinoom, pt=patiënt, M=morbus, ca= carcinoom, MPN=myeloproliferative neoplasm, MPS= myeloproliferatief syndroom, PCD=plasmacellular disorders, BPDCN=blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm, MPAL=mixed phenotype acute leukemia, SAA= severe aplastic anemia, CMML= Chronic myelomonocytic leukaemia, PSCT=perifere stamceltransplantatie, , RIST=reduced intensity stem cell transplantation, MA=myelo-ablatief, CB=-cord blood, DLI= donor lymphocyte infusion, BM=beenmerg.

AvL=Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

AMC=Academisch Medisch Centrum

VUmc= VU medisch centrum


De meest voorkomende indicatie voor het uitvoeren van een autologe PSCT bij volwassenen is een multipel myeloom, gevolgd door NHL. De meest voorkomende indicatie voor het uitvoeren van een allogene stamceltransplantatie bij volwassenen is een AML, gevolgd door ALL en MDS. Vanaf 2010 worden CB transplantaties uitgevoerd in het VUmc en AMC. In 2016 waren dit in het totaal 7 CB transplantaties (7 CB in 2015, 5 CB in 2014, 4 CB in 2012 en 2013, 2 CB in 2011). T.o.v. 2015, 2014 en 2013 is het aantal autoloog getransplanteerde patiënten toegenomen (223 versus 182 versus 178 versus 144) , het aantal allogene transplantaties is afgenomen t.o.v. de 3 voorafgaande jaren ( 83 procedures in 2016, 111 procedures in 2015, 100 procedures in 2014, 93 procedures in 2013). Beenmergtransplantaties zijn in 2015 in de regio Amsterdam in het VUmc toegepast bij 6 transplantaties: bij 1 related allogene BMT voor SAA, bij 5 x MUD RIST voor 1 ALL,1 AML,1 atyp CML, 2 NHL en in het AMC bij 1 MUD- MA transplantatie voor een SAA.

Voor 2016: VUmc bij 2 patiënten BM afname: 1 MUD-MA transplantatie bij ALL en 1 bij een autologe SCT bij MM.Mede namens alle leden van de IKNL-stamcelgroep regio Amsterdam, Dr. J.W.Baars

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina