79. De onvruchtbare schoot van illusieDovnload 10.13 Kb.
Datum20.05.2018
Grootte10.13 Kb.

Thomas evangelie
79. De onvruchtbare schoot van illusie

Een vrouw uit de menigte riep hem toe:

Gezegend is de schoot die jou droeg,

en de borsten die jou gevoed hebben.

Hij zei haar:

Gezegend zij die het woord van de vader gehoord en het in waarheid bewaard hebben.

Want er zullen dagen komen dat je zult zeggen:

Gezegend de schoot die niet heeft ontvangen,

en de borsten die geen melk hebben gegeven.
Voor de betekenis van dit logion kunnen we te rade bij Jesaja. Bij hem (Jesaja 54:1) lezen we:

Jubel, onvruchtbare vrouw,

jij die nooit een kind hebt gebaard;

breek uit in gejuich en gejubel,

jij die geen weeën hebt gekend.

Want – zegt de HEER –,

de kinderen van deze verstoten vrouw

zullen talrijker zijn dan die van de gehuwde.


Curieus is dat Jesaja eerst spreekt over een onvruchtbare vrouw, die later toch nog kinderen krijgt. Hoe kan dat nou?

De tekst van Jesaja gaat niet in de eerste plaats over vrouwen. Die gaat over verstoten zijn, zoals een onvruchtbare vrouw verstoten kan worden. De verstoten vrouw is hier het beeld voor de allerergste vorm van verstoten zijn, namelijk vanwege haar onvruchtbaarheid.


Dat zal eerst een ramp lijken, om zo verstoten te worden. Maar daarna kan het juist een bevrijding blijken te zijn, een bevrijding uit een onvruchtbaar bestaan. Dat is wat hier verteld wordt, want de aanvankelijk om haar onvruchtbaarheid verstoten vrouw zal daarna nog talrijke kinderen baren. Ze komt in nieuwe levensomstandigheden die juist wel vruchtbaar zijn. En ze zou daar niet gekomen zijn als ze niet eerst verstoten was uit die eerste staat van zijn.
Die aanvankelijk onvruchtbare staat van zijn, is die van de gevangenschap in de onwerkelijkheid van illusies. De verstoting kan het begin zijn van de weg naar een illuzieloze staat van verbondenheid met de werkelijkheid.

Daarmee is dit logion een aanvulling op het vorige. Dat ging over de bevrijding uit de wanen van de machthebbers, en dat je daar jezelf van zou kunnen bevrijden, dat je dat zelf doet.

Maar soms werkt het ook andersom. Dan wordt je uitgestoten door je omgeving, en dat is dan eigenlijk precies hetzelfde proces van bevrijding, alleen heb je dat aanvankelijk niet in de gaten. Maar achteraf kun je dat wel zo erkennen.

Als deelnemer aan de wanen van de machthebbers was je, in spiritueel opzicht, onvruchtbaar. Maar buiten dat krachtenveld van illusies, en verbonden met de werkelijkheid in jezelf, met de Bron, is er wel die vruchtbaarheid van je bestaan.


De schoot dient hier dus symbolisch te worden verstaan, in de zin waarin men ook wel spreekt over 'de schoot van de moederkerk'. Uit welke schoot besta je? Uit de schoot van illusie of de schoot van de werkelijkheid, de Bron, waar je met je eigen wezenskern deel van bent? Zie dus ook het vorige logion.
––––––––

Bron:


Bram Moerland

Schatgraven in Thomas

Vertaling en toelichting van het Thomas evangelie

Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 2007

ISBN 9789035131453


Parallellen in de Bijbel en andere teksten vindt men op de website

www.gnostiek.nl/thomas

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina