27 september 2012 Beste lezerDovnload 29.96 Kb.
Datum13.06.2018
Grootte29.96 Kb.

     

 

27 september 2012
Beste lezer,

Hierbij wil het bestuur u van harte uitnodigen voor de NVvMT-studieochtend die plaats vindt op zaterdag 27 oktober 2012 bij GGZ Centraal in Amersfoort.

De studieochtend heeft als thema: ’Trauma, gehechtheid en muziektherapie” en wordt geleid door Hetty Jonker en Wijntje van der Ende. (Inhoud: zie volgende pagina.)


Hetty Jonker, GZ psycholoog en kinderpsychotherapeut, is werkzaam als coördinator van het Infant Centrum van Jeugd GGZ Karakter te Hengelo. Wijntje van der Ende, muziek- en beeldend vaktherapeut, is werkzaam bij het traumateam van Expertisecentrum AMBIQ voor kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB).
Het programma ziet er als volgt uit.

09.30-10.00 uur: welkom met koffie en thee

10.00-10.15 uur: opening door Albert Berman. Voorzitter NVvMT

10.15-11.30 uur: lezing door Wijntje van der Ende en Hetty Jonker, ruimte voor vragen. 11.30-12.30 uur: in werkveldgroepen discussie en ervaringen delen.

12.30-12.45 uur: verslag van de werkveldgroepen en afsluiting van de studieochtend.

12.45-13.45 uur: lunchpauze

13.45-15.00 uur: ALV

15.00-16.00 uur: borrel en muzikale afsluiting


Aansluitend op de studieochtend en lunch vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVvMT plaats.
Deelname aan de studieochtend is gratis voor alle leden van de NVvMT, € 40,- voor niet-leden en € 15 voor studenten (incl. lunch). Wij verzoeken u het aanmeldingsformulier vóór 19 oktober op te sturen naar: Cun van Heerden, penningmeester@nvvmt.nl. De studieochtend wordt geaccrediteerd door de SRVB voor 1 studiepunt.
De dag wordt gehouden bij GGz Centraal, locatie Zon & Schild, Utrechtseweg 266, 3818 EW Amersfoort, in het gebouw Heidezicht, afdeling muziektherapie.
Het bestuur hoopt u op zaterdag 27 oktober te kunnen begroeten!

Met vriendelijke groet,


Albert Berman

Voorzitter NVvMT
www.nvvmt.nl


 


Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie
secretariaat: Fivelingo 253, 3424 BN Utrecht, T (030) 280 04 32, info@vaktherapie.nl
Toelichting op het programma van de studieochtend

Trauma, gehechtheid en muziektherapie”door Hetty Jonker en Wijntje van der Ende

Bekende behandelvormen voor traumaverwerking zijn EMDR of Trauma Focused Cognitieve gedragstherapie. Muziektherapie, ook in combinatie met beeldend werken, als traumabehandeling bij kinderen is in ontwikkeling. De wetenschappelijke basis voor het vaktherapeutische trauma behandelprogramma muziek (en beeldend) is de gehechtheidstheorie vanuit MBKT, EBL en ART*.

In de praktijk en uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van gehechtheid een rol speelt bij traumaverwerking. Diagnostiek op ontwikkelingsniveau naar gehechtheid en trauma is specifiek. Een systemische benadering is noodzakelijk, een voldoende veilige omgeving een voorwaarde. Bij getraumatiseerde, onveilig gehechte kinderen (met of zonder LVB) is verwerking van trauma gecompliceerd.

- De stressregulatie is onvoldoende om ‘in gedachte naar het trauma toe te gaan’. - De affectregulatie is onvoldoende, zodat het kind ongewild het contact vermijdt of frustreert.

Deze complexe situatie, waarin het stabilisatie- en verwerkingsproces op gang moet komen, vraagt van behandelaren specifieke kennis over trauma, gehechtheid en over de neurowetenschappelijke kanten van muziek (en beeldend).
Wijntje van der Ende en Hetty Jonker zullen in hun lezing, met powerpoint (en hand-out voor notities met literatuurverwijzingen) hier op ingaan. Ze geven voorbeelden van muziektherapie-interventies, gefaseerd volgens gehechtheidsontwikkeling, die laten zien hoe de verstoorde stressregulatie- en affectregulatie van onveilig gehechte kinderen wordt behandeld. Tevens gaan ze in op de (trauma)behandeling van het zeer jonge kind (Infant). Er is ruimte voor vragen.

In werkveldgroepen kan hierna discussie plaatsvinden en ervaringen worden gedeeld. Resultaat: Elke groep schrijft een korte tekst van ± 30 woorden op over wat je het meeste raakt bij het onderwerp ‘Trauma, gehechtheid en muziektherapie’.


*MBKT: Mentaliseren Bevorderende Kinder Therapie. (Fonagy e.a. 2002, Verheugt ea. 2005) EBL: Emerging Body Language (Rutten-Saris, 2000). ART: Affect RegulatieTherapie (Meurs 2008).
www.nvvmt.nl


 


Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie
secretariaat: Fivelingo 253, 3424 BN Utrecht, T (030) 280 04 32, info@vaktherapie.nl


Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina